CHIA SẺ

13. VÒNG TAY BẠT TRỪ CHƯỚNG NGẠI

A. Ý nghĩa Pháp Bảo:

Sinh ra từ giọt nước mắt của lòng bi mẫn Quan Âm, Đức Lục Độ Phật Mẫu hiện diện nơi thế gian để ban gia trì trường thọ, cứu giúp chúng ta thoát khỏi mọi tai ách, mang tới hạnh phúc an lạc cho vô lượng chúng sinh. Ngài là Bậc hộ trì che chở, giải cứu chúng sinh khỏi tám nỗi sợ hãi, bao gồm những sợ hãi về tứ đại, các bị kịch thế gian và những hoạn nạn nguy hiểm nơi thân tâm. Đức Tara phát nguyện rằng bất kỳ người nào nghe được danh hiệu Ngài, cần chí thành cầu nguyện đến Ngài, nhìn thấy Ngài, niệm danh hiệu Ngài thì nếu có bất kỳ khó khăn chướng ngại nào trong cuộc sống hoặc có bất kỳ mong nguyện nào chỉ tức thời được giải trừ nguy hiểm.

Vòng Bạt Trừ Chướng Ngại được khắc câu chú thiêng liêng của Đức Phật Mẫu Tara ở bên trong thì chạm vào thân thể của chúng ta và bên ngoài thì lợi ích cho chúng sinh nhìn thấy.

B. Cách Sử dụng:

– Vòng có hai mặt, mặt bên trong giúp người đeo tịnh hóa bản thân và mặt bên ngoài giúp chúng sinh nhìn vào để tịnh hóa.
– Dùng để đeo tay cho mọi lứa tuổi, thông thường nam đeo tay trái và nữ đeo tay phải … và có thể dùng như một sự hộ thân.
– Chu vi vòng: 18cm

C. Mức phí thỉnh pháp bảo: 25k

D. Cách thức thỉnh Pháp Bảo:

Cảm phiền các bạn giúp chúng tôi bằng cách không dùng từ “bán”, xin hãy dùng từ “Thỉnh”. Trên mỗi Pháp Bảo chúng tôi đã có đề mức phí thỉnh phù hợp, xin vui lòng giúp chúng tôi không trả giá. Vì đây là một dự án từ thiện, tất cả những tịnh tài thu được đều tiếp tục tạo ra các Pháp Bảo khác để tiếp tục làm lợi ích cho chúng sinh. Vì vậy mọi hình thức không đúng đắn như là kinh doanh qua lại v.v.. đều không được khuyến khích, và xin hãy tỉnh thức về nhân quả. Nếu các bạn thấy hài lòng xin mời các bạn thỉnh, nếu không hài lòng xin các bạn từ bi đóng góp ý kiến để chúng tôi được phục vụ tốt hơn.

~ Viet Rigpa Lungta Project