NGUYÊN THỦY

NGUYÊN THỦY

Phật ban thức ăn cho người đói

Ðói ăn, bệnh tối thượng ... Câu chuyện này được kể lại khi đức Thế Tôn ở tại Alavi, liên quan đến một nam cư sĩ. Ngày nọ, đức Thế Tôn ngồi trong hương thất ở Kỳ...

Đức Phật Và Phật Pháp: Kinh Niệm Xứ

Phụ Bản 6 Kinh Niệm Xứ (Satipatthana Sutta)  Lời Mở Đầu Kinh Niệm Xứ, Satipattthana Sutta, là một bài kinh vô cùng quan trọng vì kinh này đề cập đến những đề mục hành thiền nhằm phát triển cả hai, tâm Vắng Lặng (Samatha) và trí...

Đức Phật Và Phật Pháp: Từ Bi Kinh

Phụ Bản 5 Từ Bi Kinh (Metta Sutta) 1. Người khôn khéo mưu tìm lợi ích cho mình và có ước nguyện thành đạt trạng thái Vắng Lặng nên có hành động (như thế này): Người...

Đức Phật Và Phật Pháp: Tam Bảo Kinh

Phụ Bản 4 Tam Bảo Kinh (Ratana Sutta) 1. Bất luận ai tụ hội nơi đây, hoặc chúng sanh trên địa cầu hoặc chúng sanh ở cảnh Trời, ngưỡng mong tất cả đều an lành hạnh...

Đức Phật Và Phật Pháp: Kinh Hạng Cùng Đinh

Phụ Bản 3 Kinh Hạng Cùng Đinh (Vasala Sutta) Tôi có nghe như vầy: Vào một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa của Trưởng Giả Anathapindika (Cấp Cô Độc) trong khu rừng Jeta (Kỳ Viên). Sáng hôm nọ Đức Thế Tôn đắp y mang...

Đức Phật Và Phật Pháp: Kinh Suy Đồi

Phụ Bản 2 Kinh Suy Đồi (Parabhava Sutta)  Tôi có nghe như vầy: Vào một thời nọ Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana (Kỳ Viên), của Trưởng Giả Anathapindika (Cấp Cô Độc), gần thành Savatthi (Xá Vệ). Lúc bấy giờ, đêm về khuya, có một...

Đức Phật Và Phật Pháp: Hạnh Phúc Kinh

Phụ Bản 1 Hạnh Phúc Kinh (Mangala Sutta) Tôi có nghe như vầy: Vào một thời nọ Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana (Kỳ Viên) của Trưởng Giả Anathapindika (Cấp Cô Độc), gần thành Savatthi (Xá Vệ) . Lúc bấy giờ, đêm về...

Đức Phật Và Phật Pháp: Những vấn đề của kiếp nhân sinh

CHƯƠNG 44 Những vấn đề của kiếp nhân sinh Con người là ai? Từ đâu đến? Đi về đâu? Tại sao? Mục tiêu là gì? Đó là vài thắc mắc quan trọng thường làm bận tâm toàn thể nhân loại. Chúng ta hãy tuần tự nghiên cứu, khởi đầu...

Đức Phật Và Phật Pháp: Tám Pháp Thế Gian

CHƯƠNG 43 Tám Pháp Thế Gian (Atthalokadhamma) Thế gian chênh lệch nầy quả không hoàn toàn tươi đẹp như cánh hoa hồng. Nó cũng không tuyệt đối gai góc như cây hồng. Hoa hồng dịu dàng, đẹp đẽ, và mùi thơm ngào ngạt. Nhưng cái cây sanh ra nó thì mình...

Đức Phật Và Phật Pháp: Tứ Vô Lượng Tâm

CHƯƠNG 42 Tứ Vô Lượng Tâm "Được sanh trong cảnh người thật là hy hữu. Đời sống của chúng sanh quả là khốn khổ. Chớ để lỡ mất cơ hội nầy." Kinh Pháp Cú Con người là một chúng sanh huyền bí có nhiều tiềm năng phi thường. Có hai năng lực trái...

Bài mới nhất

Bức tượng biết nói

Kongpo là một tỉnh ở miền Nam Tây Tạng mà dân vùng đó có tiếng là đầy tín tâm và không mấy người có trình độ hiểu biết.Trong số các tu...

Giải thoát mọi loài

Mỗi khi nhớ mẹ