NGUYÊN THỦY

NGUYÊN THỦY

Phật an ủi kẻ ưu sầu

Ái luyến sinh sầu ưu ... Câu chuyện này được kể lại khi đức Thế Tôn ở Kỳ Viên, liên quan đến nữ thí chủ Tỳ-xá-khư. Bà Tỳ-xá-khư thường nhờ cậy cô cháu gái...

Vua Ba-Tư-Nặc bại trận

Chiến thắng sinh thù oán… Câu chuyện này được kể lại khi đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên quan đến vua Ba-tư-nặc nước Kosala. Chuyện kể rằng, vua Ba-tư-nặc đánh nhau với A-xà-thế, gần làng Kasika và...

Ăn uống tiết độ

Không bệnh, lợi tối thượng ... Câu chuyện này được kể lại khi đức Phật ở Kỳ Viên, liên quan đến vua Ba-tư-nặc. Có một lúc, vua Ba-tư-nặc có thói quen ăn uống vô độ, ăn...

Phật ban thức ăn cho người đói

Ðói ăn, bệnh tối thượng ... Câu chuyện này được kể lại khi đức Thế Tôn ở tại Alavi, liên quan đến một nam cư sĩ. Ngày nọ, đức Thế Tôn ngồi trong hương thất ở Kỳ...

Đức Phật Và Phật Pháp: Kinh Niệm Xứ

Phụ Bản 6 Kinh Niệm Xứ (Satipatthana Sutta)  Lời Mở Đầu Kinh Niệm Xứ, Satipattthana Sutta, là một bài kinh vô cùng quan trọng vì kinh này đề cập đến những đề mục hành thiền nhằm phát triển cả hai, tâm Vắng Lặng (Samatha) và trí...

Đức Phật Và Phật Pháp: Từ Bi Kinh

Phụ Bản 5 Từ Bi Kinh (Metta Sutta) 1. Người khôn khéo mưu tìm lợi ích cho mình và có ước nguyện thành đạt trạng thái Vắng Lặng nên có hành động (như thế này): Người...

Đức Phật Và Phật Pháp: Tam Bảo Kinh

Phụ Bản 4 Tam Bảo Kinh (Ratana Sutta) 1. Bất luận ai tụ hội nơi đây, hoặc chúng sanh trên địa cầu hoặc chúng sanh ở cảnh Trời, ngưỡng mong tất cả đều an lành hạnh...

Đức Phật Và Phật Pháp: Kinh Hạng Cùng Đinh

Phụ Bản 3 Kinh Hạng Cùng Đinh (Vasala Sutta) Tôi có nghe như vầy: Vào một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa của Trưởng Giả Anathapindika (Cấp Cô Độc) trong khu rừng Jeta (Kỳ Viên). Sáng hôm nọ Đức Thế Tôn đắp y mang...

Đức Phật Và Phật Pháp: Kinh Suy Đồi

Phụ Bản 2 Kinh Suy Đồi (Parabhava Sutta)  Tôi có nghe như vầy: Vào một thời nọ Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana (Kỳ Viên), của Trưởng Giả Anathapindika (Cấp Cô Độc), gần thành Savatthi (Xá Vệ). Lúc bấy giờ, đêm về khuya, có một...

Đức Phật Và Phật Pháp: Hạnh Phúc Kinh

Phụ Bản 1 Hạnh Phúc Kinh (Mangala Sutta) Tôi có nghe như vầy: Vào một thời nọ Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana (Kỳ Viên) của Trưởng Giả Anathapindika (Cấp Cô Độc), gần thành Savatthi (Xá Vệ) . Lúc bấy giờ, đêm về...

Bài mới nhất

Đức Phật Đản Sinh đến Xuất Gia

Từ Đản Sanh đến Xuất Gia "Một Chúng Sanh duy nhất, một Con Người phi thường, xuất hiện trong thế gian này, vì lợi ích cho phần đông, vì hạnh phúc của phần đông, vì lòng bi mẫn, vì...