Đạo sư Liên Hoa Sinh

Đạo sư Liên Hoa Sinh

Giáo huấn Dakini: Thuật ngữ

THUẬT NGỮ Phần thuật ngữ này là một soạn thảo về kiến thức chủ yếu nhận được như giáo lý khẩu truyền từ các Ngài Tulku Urgyen Rinpoche, Chokyi Nyima Rinpoche, và những vị Thầy...

Giáo huấn Dakini: Cốt tuỷ tinh hoa của những giáo huấn khẩu truyền

CỐT TỦY TINH HOA CỦA NHỮNG GIÁO HUẤN KHẨU TRUYỀN. KÍNH LỄ ĐẠO SƯ Công Chúa Tsogyal xứ Kharchen đã phục vụ Hóa ThânOrgyen Padmakara từ lúc tám tuổi, đã đi theo Ngài như hình với bóng. Khi...

Giáo Huấn Dikini: Tràng hoa pha lê của sự thực hành không lỗi

TRÀNG HOA PHA LÊ CỦA SỰ THỰC HÀNH KHÔNG LỖI Namo Guru Khi vị Thầy vĩ đại Padmakara, một bậc mantradhara (chân ngôn trì) sở hữu truyền thống giáo lý đầy ân phước đã ẩn cư...

Giáo Huấn Dakini: Tu Tâm Theo Kim Cương Thừa

TU TÂM THEO KIM CƯƠNG THỪA Sự Tu Tâm Vô Thượng Trí Của Mât Thừa Những Giáo Huấn Về Thực Hành Một Bổn Tôn  Với Những Thuộc Tính NAMO GURU DHEVA DAKINI HUNG. Đạo sư vĩ đại Padmakara đã...

Giáo Huấn Dakini: Kim Cương Sư và Bổn Tôn Yidam

Những lời chỉ dạy cho công chúa Tsogyal Những giáo huấn khẩu truyền về Kim Cương Thừa. Những câu hỏi và đáp về những tính cách của một vị Thầy Và làm sao thiền định về một Bổn Tôn Yidam. Namo Guru! Trước hết, Padmakara, Đại Đạo Sư từ Uddiyana, được sanh...

Giáo Huấn Dakini: Thực hành Pháp với sự chân thành

Đạo sư Padma nói: Nếu con muốn thực hành Pháp từ cốt lõi lòng con thì có một cách. Công chúa Tsogyal hỏi: Đó là cách gì? Đạo sư nói: Khi nhập mình vào sadhana, hãy thoát khỏi tham và sân. Khi con nghiên cứu trong đường lối đúng,...

Cầu khẩn sức mạnh và lòng đại bi của Đức Padmasambhava

Hãy quán tưởng rằng bạn đang ngồi ở một nơi cao ráo như một đỉnh núi, nhìn vào bầu trời trong xanh bao la. Thưởng thức cái nhìn trong vài phút, an trú trong...

Giáo Huấn Dakini: Mười nền tảng của Kim Cương Thừa và những lời dạy...

MƯỜI NỀN TẢNG CỦA KIM CƯƠNG THỪA VÀ NHỮNG LỜI DẠY CHỌN LỌC KHÁC Vòng chỉ dạy thậm thâm qua hỏi và đáp Namo Guru Đạo sư Padmakara sinh ra từ một bông sen, không nhiễm ô vì phải vào một thể xác. Ngài trải...

Giáo Huấn Dakini: Phát bồ đề tâm thực tế

Có hai phần. Phần đầu tiên dành cho người mới bắt đầu phát bồ đề tâm nguyện. Tận đáy lòng người đệ tử nên khơi dậy thái độ suy nghĩ chân thành: Để cứu giúp tất cả chúng sanh trong luân hồi thoát khỏi biển khổ, con sẽ đạt giác...

Giáo Huấn Dakini: Bồ Đề Tâm

BỒ ĐỀ TÂM NHỮNG LỜI DẠY VỀ  PHÁT BỒ ĐỀ TÂM NHƯ CON ĐƯỜNG Vị Thầy vĩ đại Padmakara là một lưu xuất của Đức Phật A Di Đà. Ngài đã tu hành trong vô số kinh điển Đại Thừa, Ngài thương yêu tất cả chúng sanh như người...

Bài mới nhất

Kiên nhẫn đối diện với mọi thử thách

GIÁC NGỘ MỖI NGÀY BƯỚC CHÂN AN LẠC TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN ĐẠI KIÊN NHẪN ĐỐI DIỆN MỌI THỬ THÁCH Thực tập kiên nhẫn là cánh cửa dẫn đến giác ngộ. Lòng...