TAM THỪA PHẬT GIÁO

TAM THỪA PHẬT GIÁO

Ôm Lấy Bồ Đề Tâm

Trong chương ba, đề cập đến sự phát Bồ đề tâm, Shantideva bắt đầu bằng sự tùy hỷ. 1. Tôi hạnh phúc và hoan hỷ trong đức hạnh Nó giải thoát cho tất cả chúng sanh Khỏi những lo buồn, sầu khổ Và đặt những người tiều tụy này trong những cõi...

Viên ngọc như ý của sự Hồi hướng

NAMO GURU DEVA DAKINI HUNG. Bây giờ ta giải thích Kho Tàng Như Ý Các Viên Ngọc Quý, Phương pháp hồi hướng các thiện căn nhiều vô số, Bất cứ công đức nào con đã tích lũy, sẽ tích lũy, hay công đức con đang hoan hỷ. Về giác ngộ vô thượng vô biên. Lành thay, giờ đây...

Giới thiệu về phóng sinh

Phóng sinh là một phương pháp rất thực tiễn và có năng lực giúp kéo dài mạng sống khi một người chưa già nhưng đang trong tình trạng nguy hiểm có thể chết bất kỳ lúc nào. Việc thực hành  về Tara Trắng, Namgyalma...

Lục Đại Tự Minh Chú

Trì tụng minh chú Om mani padme hum là một việc rất tốt. Tuy vậy, khi tụng chú cần phải nhớ nghĩ đến ý nghĩa của lời chú, vì sáu âm này mang...

Giọt nước mắt của Bồ Tát

Chỉ cần nỗ lực hết mình, hướng tới giác ngộ, bằng những thiện hạnh lợi ích chúng sinh, chúng ta sẽ bền bỉ đào luyện để tâm chúng ta trở nên mạnh mẽ, rộng...

Hạt cải cho Phật

Năm trăm năm trước công nguyên, Phật Cồ-đàm vị đạo sư thế gian của lịch sử đã sống trên trái đất này và du hành liên tục không biết mệt mỏi từ nơi này qua nơi khác, để tìm gặp được càng nhiều người càng tốt trong thời...

“Tôi không cần gì cả”

Cho dù ngài đến bất cứ nơi nào, Patrul Rinpoche, vị đại sư của phái Đại Thành, luôn luôn nhận được nhiều phẩm vật cúng tặng. Một khi nhận được phẩm vật gì, ngài thường tặng ngay...

Ý nghĩa của việc thực hành Lễ Lạy

1. Sự tịnh hóa tính kiêu mạn Trước tiên, chúng ta nên biết tại sao ta lễ lạy. Ta không lễ lạy để được người khác yêu quý. Ta không lễ lạy vì Đức Phật....

Cúng dường là một trong những phương tiện để tích luỹ công đức

Sự cúng dường là một trong những phương tiện để tích tụ công đức. Rộng lượng là sự kết hợp lòng tốt, cao thượng và sự tặng vật chất. Trong một thời gian đầu...

Điều gì hạnh phúc nhất trên đời

Vui thay Phật ra đời! … Câu chuyện này được kể lại khi đức Thế Tôn ở tại Kỳ Viên, liên hệ đến một số thầy Tỳ-kheo. Một hôm năm trăm Tỳ-kheo ngồi ở pháp đường...

Bài mới nhất

Đức Phật Đản Sinh đến Xuất Gia

Từ Đản Sanh đến Xuất Gia "Một Chúng Sanh duy nhất, một Con Người phi thường, xuất hiện trong thế gian này, vì lợi ích cho phần đông, vì hạnh phúc của phần đông, vì lòng bi mẫn, vì...