CHIA SẺ

20. MÓC TREO Ô TÔ BÌNH AN (TÔN ẢNH ĐỨC THÍCH CA MÂU NI)

A. Ý Nghĩa Pháp Bảo:

Pháp Bảo có thể giúp người sử dụng AN TÂM vì có sự hiện diện của Chư Phật bên mình, giúp mọi người ĐỊNH TÂM vượt khỏi những chướng ngại hoặc những tai họa do các vong linh hiểm ác, quỷ thần gây ra trên đường đi đầy bất trắc khó lường. Có thể hiểu bảo vệ ở đây không chỉ chú trọng vào việc bảo vệ thân xác, mà chủ yếu là bảo vệ cho tâm không bị tán loạn, giúp họ giữ được sự sáng suốt và an bình.

Việt Rigpa Lungta hiện tại có 3 biểu trưng Pháp Bảo với mặt trước là hình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Liên Hoa Sinh, và Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara. Mặt sau là hình ảnh Kalachakra Mandala được coi là trung tâm của vũ trụ, biểu tượng cho Phật tính tự thân hoàn hảo của Chư Phật.

B. Cách sử dụng:

Để treo trong xe ô tô giúp người lái xe an định tâm và lái xe an toàn hoặc có thể treo ở nhà, treo tại văn phòng làm việc hoặc theo nhu cầu của từng người … và thể là quà tặng cho bạn hữu.

C. Mức phí thỉnh pháp bảo: 100k

D. Cách thức thỉnh Pháp Bảo:

Cảm phiền các bạn giúp chúng tôi bằng cách không dùng từ “bán”, xin hãy dùng từ “Thỉnh”. Trên mỗi Pháp Bảo chúng tôi đã có đề mức phí thỉnh phù hợp, xin vui lòng giúp chúng tôi không trả giá. Vì đây là một dự án từ thiện, tất cả những tịnh tài thu được đều tiếp tục tạo ra các Pháp Bảo khác để tiếp tục làm lợi ích cho chúng sinh. Vì vậy mọi hình thức không đúng đắn như là kinh doanh qua lại v.v.. đều không được khuyến khích, và xin hãy tỉnh thức về nhân quả. Nếu các bạn thấy hài lòng xin mời các bạn thỉnh, nếu không hài lòng xin các bạn từ bi đóng góp ý kiến để chúng tôi được phục vụ tốt hơn.

~ Viet Rigpa Lungta Project