Chưa được phân loại

Chưa được phân loại

Đức Phật Đản Sinh đến Xuất Gia

Từ Đản Sanh đến Xuất Gia "Một Chúng Sanh duy nhất, một Con Người phi thường, xuất hiện trong thế gian này, vì lợi ích cho phần đông, vì hạnh phúc của phần đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc của chư Thiên và nhân loại." -- Tăng Nhứt A...

Ý nghĩa Đức Phật đản sinh

Một sự kiện hy hữu trong đời sống nhân loại cách đây hơn 2.600 năm, tại Thánh địa Lâm Tỳ Ni, nước Ca Tỳ La Vệ của Ấn Độ cổ đại, Thái tử Tất...

Cúng dường và Tịnh hoá

Theo truyền thống của Phật pháp, tu hành tâm thức là một tiến trình tiệm tiến. Chúng ta tịnh hóa chính mình bằng cách thoát khỏi những khuyết điểm lớn nhất của chúng ta...

Ôm Lấy Bồ Đề Tâm

Trong chương ba, đề cập đến sự phát Bồ đề tâm, Shantideva bắt đầu bằng sự tùy hỷ. 1. Tôi hạnh phúc và hoan hỷ trong đức hạnh Nó giải thoát cho tất cả chúng sanh Khỏi những lo buồn, sầu khổ Và đặt những người tiều tụy này trong những cõi...

Cúng dường là một trong những phương tiện để tích luỹ công đức

Sự cúng dường là một trong những phương tiện để tích tụ công đức. Rộng lượng là sự kết hợp lòng tốt, cao thượng và sự tặng vật chất. Trong một thời gian đầu...

Giáo pháp tuyệt vời của Tịch Thiên

Tịch Thiên là một vương tử, sống cách đây khoảng 1200 năm tại Ấn độ. Xứ Ấn Độ ngày xưa gồm có nhiều vương quốc nhỏ, trị vì theo cách cha truyền con nối. Vì thế, nếu có vị vương...

Con lừa tụng to nhất

Hàng chục Tăng sĩ Tây Tạng họp nhau trong một tu viện, đánh chuông và liên tục tụng niệm. Vị chủ lễ đầu mang vương miện kết bằng lông chim, mặc y đỏ viền vàng. Tất cả các vị...

Patrul Rinpoche được cầu hôn

Trên miền cao nguyên Golok phía Đông Tây Tạng, Patrul Rinpoche gặp một người đàn bà đang khóc lóc thảm thiết với ba đứa con nhỏ, trên đường đi Dzatschuka. Người giác ngộ phiêu bồng này hỏi thăm người đàn bà...

Tỉnh giấc khó khăn

Vào thế kỷ mười chín tại miền Đông Tây Tạng có một vị Lạt-ma cao cấp tên là Jamyang Khyentse Rinpoche. Nhiều đệ tử của ngài là các vị tái sinh của các dòng Lạt-ma và thường rất xuất sắc...

Ba người trên cây

Tu viện Katok được phương trượng tên là Dampa Deshek thành lập trong thế kỷ 12. Thời đó Dampa Deshek được xem là một vị đại sư nổi tiếng, nhiều người xa gần đều đến khi nghe tin đại sư giảng pháp và cử hành nghi lễ Mật tông. Trong các...

Bài mới nhất

Kiên nhẫn đối diện với mọi thử thách

GIÁC NGỘ MỖI NGÀY BƯỚC CHÂN AN LẠC TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN ĐẠI KIÊN NHẪN ĐỐI DIỆN MỌI THỬ THÁCH Thực tập kiên nhẫn là cánh cửa dẫn đến giác ngộ. Lòng...