Giải thoát mọi loài

Nghiệp Cũ

ĐỌC THÊM

ĐỌC THÊM

Đảo Chiều Tư Duy

Cơ bản mà nói, tất cả mọi người, mọi loài đều cho rằng mình đương nhiên phải được hưởng phúc hưởng vui. Khi đời sống va vấp phải đau khổ hay vướng chuyện không...

Ý nghĩa cúng dường theo Kim cương thừa

Có vô số cách thức cúng dường: Thành kính cúng dường lên chư Phật chư Bồ Tát vì chư Phật Bồ Tát đã thành tựu những phẩm chất giác ngộ siêu việt và công...

Bảo tháp – Biểu tượng tâm giác ngộ và trí tuệ Phật

Kiến trúc Mandala Phật giáo thể hiện sự hợp nhất của vũ trụ bên ngoài với thân giác ngộ Phật, đồng thời là cảnh giới Tịnh độ, nơi vân tập của hải hội chư...

Tháp – Cúng dàng Tâm

Mục đích tối thượng của sự tu tập là đạt giác ngộ. Khi một chúng sinh đạt giác ngộ tối thượng, những cấu nhiễm làm lu mờ thân, khẩu, ý của chúng sinh sẽ...

Phẩm vật cúng dường cao quý nhất

Geshé Ben sống nhiều năm trong một hang động núi non ở Hi-mã-lạp sơn. Bao nhiêu thế hệ các vị tu sĩ ngày trước đã từng sống ngay trong hang động đó và ngày nay còn lại một...

Ý nghĩa Lễ Vu Lan

Ý nghĩa lễ Vu lan Hàng năm dân gian thường cúng Cô Hồn vào những ngày sau Rằm tháng Bảy Âm Lịch, Phật Giáo có lễ VU LAN tổ chức vào ngày Rằm Tháng Bảy, là Phật tử hay không, chúng ta cũng nên tìm hiểu về vấn đề nầy. Danh từ...

Có hiếu với mẹ cha tức là kính Phật

Đức Phật trong lúc du hành gặp một đống xương khô, ngài liền đảnh lễ sát đất. Đệ tử của Phật là ngài Anan ngạc nhiên hỏi Phật vì lý do gì mà  lễ đống...

Tôn giả Xá Lợi Phất – Trí tuệ đệ nhất, hiếu hạnh vẹn toàn

Ngài Xá Lợi Phất vốn thuộc dòng Bà la môn, cha Ngài là một luận sư nổi danh trong giáo đoàn Bà La Môn. Người mẹ khi mang thai Ngài, trí tuệ bỗng nhiên...

Sự báo hiếu của Tôn giả Mục Kiền Liên và lễ Vu Lan

Sự báo hiếu của Tôn giả Mục Kiền Liên và lễ Vu lan Nếu ai có nghiên cứu Phật giáo thì đều biết rằng lễ Vu lan là sự tiếp biến văn hóa bắt nguồn...

Hãy tìm hiểu Tôn giáo này

Hãy tìm hiểu Tôn giáo này Mọi người đều nên có một tôn giáo và tôn giáo này biểu lộ tư tưởng của họ. Không có tôn giáo, con người sẽ trở thành mối nguy hiểm cho xã hội. Các nhà khoa học và tâm lý học có thể giúp ta mở mang kiến thức sâu...

Bài mới nhất

Bức tượng biết nói

Kongpo là một tỉnh ở miền Nam Tây Tạng mà dân vùng đó có tiếng là đầy tín tâm và không mấy người có trình độ hiểu biết.Trong số các tu...

Giải thoát mọi loài

Mỗi khi nhớ mẹ