Đức Phật Sakyamuni

Đức Phật Sakyamuni

Thấy có cha, có mẹ là chánh kiến

"Một thời Đức Phật du hóa tại nước Câu-lâu-sấu, ở Kiếm-ma-sắt-đàm, đô ấp Câu-lâu. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: - Có một con đường khiến chúng sanh được thanh tịnh, xả...

Chúng Pháp Và Chúng Phi Pháp

"Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trú tại Đông Viên, giảng đường Lộc tử mẫu. Bấy giờ, vào lúc xế chiều, Đức Thế Tôn từ tĩnh tọa đứng dậy, bước xuống...

Lịch sử Bồ Đề Đạo Tràng (bodhgayà) – nơi Đức Phật thành Đạo

Ngôi Đại tháp ở Bồ đề đạo tràng (Bodhgayà) mà ta thấy ngày nay hình như vào thời đại Maurya (317 – khoảng 180 trước TL) đã được gọi là “vương tháp” (ràjapàsàdàcetika =...

Đức Phật Và Phật Pháp: Kinh Niệm Xứ

Phụ Bản 6 Kinh Niệm Xứ (Satipatthana Sutta)  Lời Mở Đầu Kinh Niệm Xứ, Satipattthana Sutta, là một bài kinh vô cùng quan trọng vì kinh này đề cập đến những đề mục hành thiền nhằm phát triển cả hai, tâm Vắng Lặng (Samatha) và trí...

Đức Phật Và Phật Pháp: Từ Bi Kinh

Phụ Bản 5 Từ Bi Kinh (Metta Sutta) 1. Người khôn khéo mưu tìm lợi ích cho mình và có ước nguyện thành đạt trạng thái Vắng Lặng nên có hành động (như thế này): Người...

Đức Phật Và Phật Pháp: Tam Bảo Kinh

Phụ Bản 4 Tam Bảo Kinh (Ratana Sutta) 1. Bất luận ai tụ hội nơi đây, hoặc chúng sanh trên địa cầu hoặc chúng sanh ở cảnh Trời, ngưỡng mong tất cả đều an lành hạnh...

Đức Phật Và Phật Pháp: Kinh Hạng Cùng Đinh

Phụ Bản 3 Kinh Hạng Cùng Đinh (Vasala Sutta) Tôi có nghe như vầy: Vào một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa của Trưởng Giả Anathapindika (Cấp Cô Độc) trong khu rừng Jeta (Kỳ Viên). Sáng hôm nọ Đức Thế Tôn đắp y mang...

Đức Phật Và Phật Pháp: Kinh Suy Đồi

Phụ Bản 2 Kinh Suy Đồi (Parabhava Sutta)  Tôi có nghe như vầy: Vào một thời nọ Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana (Kỳ Viên), của Trưởng Giả Anathapindika (Cấp Cô Độc), gần thành Savatthi (Xá Vệ). Lúc bấy giờ, đêm về khuya, có một...

Đức Phật Và Phật Pháp: Hạnh Phúc Kinh

Phụ Bản 1 Hạnh Phúc Kinh (Mangala Sutta) Tôi có nghe như vầy: Vào một thời nọ Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana (Kỳ Viên) của Trưởng Giả Anathapindika (Cấp Cô Độc), gần thành Savatthi (Xá Vệ) . Lúc bấy giờ, đêm về...

Đức Phật Và Phật Pháp: Những vấn đề của kiếp nhân sinh

CHƯƠNG 44 Những vấn đề của kiếp nhân sinh Con người là ai? Từ đâu đến? Đi về đâu? Tại sao? Mục tiêu là gì? Đó là vài thắc mắc quan trọng thường làm bận tâm toàn thể nhân loại. Chúng ta hãy tuần tự nghiên cứu, khởi đầu...

Bài mới nhất

Kiên nhẫn đối diện với mọi thử thách

GIÁC NGỘ MỖI NGÀY BƯỚC CHÂN AN LẠC TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN ĐẠI KIÊN NHẪN ĐỐI DIỆN MỌI THỬ THÁCH Thực tập kiên nhẫn là cánh cửa dẫn đến giác ngộ. Lòng...