CHIA SẺ

12. VÒNG CỔ LƯU LY

A. Ý nghĩa Pháp Bảo:

Vòng cổ Lưu Ly chứa hình ảnh của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ngài là đấng Thế Tôn mang lòng từ bi bình đẳng với tất cả chúng sinh.

Khi còn là Bồ Tát, Đức Phật Dược Sư đã từng phát đại nguyện, nguyện danh hiệu của Ngài sẽ có năng lực hoàn thành nguyện vọng mang lại hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Hồng danh của Ngài chỉ thoáng qua tai là tan biến mọi khổ đau trong các cõi tái sinh thấp kém, tan biến mọi tật do tam độc gây ra. Tham, Sân, Si là bệnh của Tâm, từ đó phát sinh ra đủ loại bệnh của thân.

Vòng cổ Lưu Ly có 2 mặt, mặt ngoài là hình ảnh Đức Dược Sư để nhắc nhở mọi người luôn luôn hướng tâm đến Ngài, nhất tâm niệm Phật, thành kính khẩn cầu Ngài và mặt kia là biểu tượng Kalachakra. Biểu tượng Kalachakra (Kim Cang Thời Luân) là sự kết hợp của 10 chủng tự mật tông kết hợp với nhau. Là biểu tượng cho 10 quyền lực của Phật (Thập lực). Là tinh hoa của tất cả tinh hoa.

B. Cách Sử dụng:

Dùng để đeo cổ cho mọi lứa tuổi như là một sự nhắc nhở tu tập và hộ thân, làm quà tặng cho bạn bè kết duyên Phật Pháp …

C. Mức phí thỉnh pháp bảo: 20K

D. Cách thức thỉnh Pháp Bảo:

Cảm phiền các bạn giúp chúng tôi bằng cách không dùng từ “bán”, xin hãy dùng từ “Thỉnh”. Trên mỗi Pháp Bảo chúng tôi đã có đề mức phí thỉnh phù hợp, xin vui lòng giúp chúng tôi không trả giá. Vì đây là một dự án từ thiện, tất cả những tịnh tài thu được đều tiếp tục tạo ra các Pháp Bảo khác để tiếp tục làm lợi ích cho chúng sinh. Vì vậy mọi hình thức không đúng đắn như là kinh doanh qua lại v.v.. đều không được khuyến khích, và xin hãy tỉnh thức về nhân quả. Nếu các bạn thấy hài lòng xin mời các bạn thỉnh, nếu không hài lòng xin các bạn từ bi đóng góp ý kiến để chúng tôi được phục vụ tốt hơn.

~ Viet Rigpa Lungta Project