CHIA SẺ

11.VÒNG CỔ ĐỘ MẪU

A. Ý nghĩa Pháp Bảo:

Vòng cổ Độ Mẫu chứa hình ảnh của Đức Lục Độ Phật Mẫu (Green Tara). Giống như một người mẹ hiền, Đức Tara nhìn thấy Phật tính trong mỗi người chúng ta và bà luôn sẵn sàng trưởng dưỡng nó.
Vòng cổ Độ Mẫu có 2 mặt, mặt ngoài là hình ảnh Đức Lục Độ Phật Mẫu để nhắc nhở chúng ta hãy luôn luôn hướng tâm đến Ngài, thành kính khẩn cầu sự bảo hộ độ trì từ nơi Ngài và mặt kia là biểu tượng Mandala Kalachakra. Mandala được coi là trung tâm của vũ trụ, biểu tượng cho Phật tính tự thân hoàn hảo của Chư Phật.

B. Cách Sử dụng:

Dùng để đeo cổ cho mọi lứa tuổi như là một sự nhắc nhở tu tập và hộ thân
Dùng làm quà tặng cho bạn bè kết duyên Phật Pháp …

C. Mức phí thỉnh pháp bảo: 20k

D. Cách thức thỉnh Pháp Bảo:

Cảm phiền các bạn giúp chúng tôi bằng cách không dùng từ “bán”, xin hãy dùng từ “Thỉnh”. Trên mỗi Pháp Bảo chúng tôi đã có đề mức phí thỉnh phù hợp, xin vui lòng giúp chúng tôi không trả giá. Vì đây là một dự án từ thiện, tất cả những tịnh tài thu được đều tiếp tục tạo ra các Pháp Bảo khác để tiếp tục làm lợi ích cho chúng sinh. Vì vậy mọi hình thức không đúng đắn như là kinh doanh qua lại v.v.. đều không được khuyến khích, và xin hãy tỉnh thức về nhân quả. Nếu các bạn thấy hài lòng xin mời các bạn thỉnh, nếu không hài lòng xin các bạn từ bi đóng góp ý kiến để chúng tôi được phục vụ tốt hơn.

~ Viet Rigpa Lungta Project

CHIA SẺ
Bài viết trướcVòng cổ Trí Tuệ
Bài kếVòng cổ Lưu Ly