CHIA SẺ

10. VÒNG CỔ TRÍ TUỆ

A.Ý nghĩa Pháp Bảo:

– Vòng đeo chứa hình ảnh của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ngài là bậc đệ nhất trí tuệ trong tất cả Chư Bồ Tát. Đức Văn Thù thân màu vàng, đầu đội mũ Bảo Quan biểu trưng cho Ngũ Phật. Tay phải Ngài cầm kiếm Bát Nhã biểu trưng cho trí tuệ phá tan vô minh, vọng tưởng, phiền não. Tay trái cầm hoa sen, trên hoa sen là Kinh Bát Nhã Ba La Mật biểu trưng cho trí tuệ Bát Nhã.
– Vòng cổ Trí Tuệ có mặt ngoài chứa hình ảnh Đức Văn Thù Manjusri, mặt trong chứa Chân ngôn trí tuệ Văn Thù. Trì tụng chân ngôn có thể tăng trưởng phước đức, trí tuệ, có khả năng ghi nhớ và tiêu trừ tất cả vô minh ngu si ám chướng, tịnh hóa các ác nghiệp về khẩu.

B.Chất liệu và cách dùng:

Dùng để đeo cổ cho mọi lứa tuổi như là một sự nhắc nhở tu tập và hộ thân
Dùng làm quà tặng cho bạn bè kết duyên Phật Pháp …

C.Mức phí thỉnh pháp bảo: 20k

D.Cách thức thỉnh Pháp Bảo:

Cảm phiền các bạn giúp chúng tôi bằng cách không dùng từ “bán”, xin hãy dùng từ “Thỉnh”. Trên mỗi Pháp Bảo chúng tôi đã có đề mức phí thỉnh phù hợp, xin vui lòng giúp chúng tôi không trả giá. Vì đây là một dự án từ thiện, tất cả những tịnh tài thu được đều tiếp tục tạo ra các Pháp Bảo khác để tiếp tục làm lợi ích cho chúng sinh. Vì vậy mọi hình thức không đúng đắn như là kinh doanh qua lại v.v.. đều không được khuyến khích, và xin hãy tỉnh thức về nhân quả. Nếu các bạn thấy hài lòng xin mời các bạn thỉnh, nếu không hài lòng xin các bạn từ bi đóng góp ý kiến để chúng tôi được phục vụ tốt hơn.

~ Viet Rigpa Lungta Project

CHIA SẺ
Bài viết trướcVòng cổ Dewachen
Bài kếVòng cổ Độ Mẫu