CHIA SẺ

9.VÒNG CỔ DEWACHEN

A. Ý nghĩa Pháp Bảo:

Vòng đeo chứa hình ảnh của Đức Phật A Di Đà , vị Phật hộ chủ Cõi Tây Phương Cực Lạc. Với đôi mắt từ của một Đấng Bảo Hộ Vô Lượng Quang, ngày đêm sáu thời Ngài luôn dõi nhìn chúng sinh với tình yêu thương vô bờ bến. Tâm giác ngộ của Ngài luôn thấu biết tất cả những niệm tưởng khởi lên trong tâm chúng sinh. Đôi tai giác ngộ của Ngài luôn nghe rõ mọi âm thanh, giọng nói của muôn loài chúng sinh.

Ngoại trừ những ai đã chối bỏ giáo pháp hay tạo tội vô gián, còn tất cả những ai phát lòng sùng tín nơi Ngài, cùng phát nguyện sanh về Cực Lạc, đều sẽ được viên thành ý nguyện. Trong cõi trung ấm, ngài sẽ hiện ra tiếp dẫn đến cõi nước này.

Vòng cổ Dewachen có 2 mặt, mặt ngoài là hình ảnh Đức A Di Đà Phật để nhắc nhở mọi người luôn luôn nhất tâm niệm Phật thành kính khẩn cầu Ngài và mặt kia là biểu tượng Kalachakra. Biểu tượng Kalachakra (Kim Cang Thời Luân) là sự kết hợp của 10 chủng tự Mật tông kết hợp với nhau. Là biểu tượng cho 10 quyền lực của Phật (Thập lực). Là tinh hoa của tất cả tinh hoa.

B. Cách Sử dụng:

Dùng để đeo cổ cho mọi lứa tuổi như là một sự nhắc nhở tu tập và hộ thân.
Dùng làm quà tặng cho bạn bè kết duyên Phật Pháp …

C. Mức phí thỉnh pháp bảo: 20k

D. Cách thức thỉnh Pháp Bảo:

Cảm phiền các bạn giúp chúng tôi bằng cách không dùng từ “bán”, xin hãy dùng từ “Thỉnh”. Trên mỗi Pháp Bảo chúng tôi đã có đề mức phí thỉnh phù hợp, xin vui lòng giúp chúng tôi không trả giá. Vì đây là một dự án từ thiện, tất cả những tịnh tài thu được đều tiếp tục tạo ra các Pháp Bảo khác để tiếp tục làm lợi ích cho chúng sinh. Vì vậy mọi hình thức không đúng đắn như là kinh doanh qua lại v.v.. đều không được khuyến khích, và xin hãy tỉnh thức về nhân quả. Nếu các bạn thấy hài lòng xin mời các bạn thỉnh, nếu không hài lòng xin các bạn từ bi đóng góp ý kiến để chúng tôi được phục vụ tốt hơn.

~ Viet Rigpa Lungta Project