PHÁP BẢO TỪ THIỆN

PHÁP BẢO TỪ THIỆN

Móc treo ô tô Bình An – Tôn ảnh Đức Phật Thích Ca Mâu...

A. Ý Nghĩa Pháp Bảo: Pháp Bảo có thể giúp người sử dụng AN TÂM vì có sự hiện diện của Chư Phật bên mình, giúp mọi người ĐỊNH TÂM vượt khỏi những chướng ngại...

Vòng cổ Trí Tuệ

A.Ý nghĩa Pháp Bảo: - Vòng đeo chứa hình ảnh của Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ngài là bậc đệ nhất trí tuệ trong tất cả Chư Bồ Tát. Đức Văn Thù thân...

Vòng cổ Lưu Ly

A. Ý nghĩa Pháp Bảo: Vòng cổ Lưu Ly chứa hình ảnh của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Ngài là đấng Thế Tôn mang lòng từ bi bình đẳng với tất...

Phong bao Cát Tường

A. Ý nghĩa Pháp Bảo: Phong bao với 8 biểu tượng cát tường biểu trưng cho những vật phẩm cúng dường tối thượng dâng lên Tam Bảo mang lại ý nghĩa vô cùng sâu sắc...

Vòng tay Ngũ Sắc

A. Ý nghĩa Pháp Bảo: - Vòng tay Ngũ Sắc với các câu thần chú của Đức Liên Hoa Sinh như vật hộ thân bảo vệ người đeo khỏi sự sợ hãi, giúp họ có...

7 bảo báu mang lại năng lượng trì giữ quyền lực

7 bảo báu (Thất bảo) của Thiên vương, vị vua cai quản vũ trụ bao gồm: Hoàng hậu báu, Tướng quân báu, Ngựa báu, Ngọc báu, Tể tướng báu, Tượng báu và Pháp luân...

Tôn tượng Đức Vajrayogini

A. Cách sử dụng Pháp khí tượng Đức Vajrayogini tượng trưng cho sự hiện diện của Ngài ngay chính nơi đây, chúng ta thờ Ngài để nhận được suối nguồn ban phước, hỗ trợ tạo...

Móc treo ô tô Bình An – Tôn ảnh Đức Liên Hoa Sinh

A. Ý Nghĩa Pháp Bảo: Pháp Bảo có thể giúp người sử dụng AN TÂM vì có sự hiện diện của Chư Phật bên mình, giúp mọi người ĐỊNH TÂM vượt khỏi những chướng ngại...

Vòng cổ Dewachen

A. Ý nghĩa Pháp Bảo: Vòng đeo chứa hình ảnh của Đức Phật A Di Đà , vị Phật hộ chủ Cõi Tây Phương Cực Lạc. Với đôi mắt từ của một Đấng Bảo Hộ...

Móc treo chìa khóa Chánh Niệm

A. Ý Nghĩa Pháp Bảo: - Móc treo chìa khoá Chánh Niệm với mong muốn mang giá trị Phật Pháp đến gần hơn với tất cả mọi người trong cuộc sống thường nhật. Móc khoá...

Bài mới nhất

Lời tâm huyết cuối cùng lúc lâm chung

Dưới đây là những lời khai thị thốt ra từ đấng Kim Cang Trì Bất Tử vĩ đại vào thời điểm mà thân vật lý của ngài đang sửa soạn...