CHIA SẺ

17. VÒNG TAY TÍN TÂM

A. Ý nghĩa Pháp Bảo:

Vòng Tín Tâm chứa đựng câu chú của Đức Phật A Di Đà, vị Phật hộ chủ Cõi Tây Phương Cực Lạc. Vòng Tín Tâm với tâm nguyện mong muốn mỗi chúng ta luôn cần có Tín Tâm với Đức Phật A Di Đà và Cõi Tịnh Độ, để một lòng nhất tâm niệm Phật để khi lâm chung được Ngài tiếp dẫn.

Vòng có 2 mặt, mặt ngoài là minh chú A Di Đà Phật để nhắc nhở mọi người luôn luôn niệm Phật và mặt trong là minh chú Đức Phật A Di Đà của bằng tiếng Tạng để giúp cho chính bản thân người đeo.

B. Cách Sử dụng:
– Vòng Tín Tâm được khắc câu chú thiêng liêng của Đức Phật A Di Đà ở bên trong thì chạm vào thân thể của chúng ta và bên ngoài thì lợi ích cho chúng sinh nhìn thấy.
– Dùng để đeo tay cho mọi lứa tuổi như là một sự nhắc nhở tu tập và hộ thân, thông thường nam đeo tay trái và nữ đeo tay phải …
– Dùng làm quà tặng cho bạn bè kết duyên Phật Pháp …

C. Mức phí thỉnh pháp bảo: 25K

D. Cách thức thỉnh Pháp Bảo:

Cảm phiền các bạn giúp chúng tôi bằng cách không dùng từ “bán”, xin hãy dùng từ “Thỉnh”. Trên mỗi Pháp Bảo chúng tôi đã có đề mức phí thỉnh phù hợp, xin vui lòng giúp chúng tôi không trả giá. Vì đây là một dự án từ thiện, tất cả những tịnh tài thu được đều tiếp tục tạo ra các Pháp Bảo khác để tiếp tục làm lợi ích cho chúng sinh. Vì vậy mọi hình thức không đúng đắn như là kinh doanh qua lại v.v.. đều không được khuyến khích, và xin hãy tỉnh thức về nhân quả. Nếu các bạn thấy hài lòng xin mời các bạn thỉnh, nếu không hài lòng xin các bạn từ bi đóng góp ý kiến để chúng tôi được phục vụ tốt hơn.

~ Viet Rigpa Lungta Project