CHIA SẺ

Đại sư Shabkar Tsokdruk Rangdrol (thế kỷ 18 tại Tây Tạng) là một đại hành giả có phong thái phi phàm. Sư sống ẩn dật chốn núi non, tự tại hát lên vô vàn đạo ca. Sư được xem là Milarepa tái thế. Cách giảng Pháp của Sư đơn giản và trực tiếp, nhấn mạnh vào Đại Bi và Đại Trí.

Nghe này Tsokdruk Rangdrol
Ông nói lòng từ của mẹ ông thật bao la
Khi cưu mang ông trong dạ
Nhưng tại sao ông lại chẳng chút quan tâm
Lòng từ của những chúng sinh khác

Vốn là mẹ cha ông trong muôn đời trước?

Giờ những người mẹ ấy đang khốn khổ
Cháy nóng và lạnh buốt, đói và khát
Tù đày cùng hành hạ
Tàn tật, thiếu thốn, bệnh khổ

Làm sao ông có thể ngó lơ?

Mọi chúng sinh đều từng thương ông
Bằng bao la tình mẹ
Và Thế Tôn cũng đã nói
Không có khác biệt giữa mẹ ta kiếp này và mẹ ta kiếp trước.
Sao ông cố chấp cứng đầu
Đối xử phân biệt tốt xấu
Với những người mẹ đời này và đời xưa?
Phân biệt ấy có lợi lạc gì?

Hãy suy tư thật kĩ!

Bỏ mặc những người mẹ kiếp xưa
Là một dạng chấp thủ
Thế nên đừng bảo ông đã phát tâm bi!
Khi còn chấp thủ và ưa ghét
Sẽ chẳng có giải thoát nào khỏi bể khổ
Và khi còn chấp thủ như thế,

Đừng vỗ ngực nhận mình xuất thế!

Quên đi vô tận mẹ hiền kiếp xưa,
Ngồi khóc lóc vì mẹ già kiếp này
Ôi nếu để Đạo sư, Phật đà, Thánh giả nhìn thấy

Thật xấu hổ lắm thay!

Hãy nghĩ về lòng thương bao la của những người mẹ từ vô thuỷ
Nếu ông nhỏ lệ khi nghĩ về nỗi khổ của họ

Đạo sư, chư Phật, tâm tử sẽ thật hoan hỷ

Như cách ông nghĩ về mẹ mình kiếp này
Hãy nghĩ về khốn khổ đọa đày
Của vô biên chúng sinh
Họ là mẹ mình kiếp xưa!
Hãy khóc vì thương, hãy khóc đi

Khóc rồi lại khóc

Ông thương mẹ mình thế nào
Thì hãy thương chúng sinh, thương những bà mẹ quá khứ thế đấy
Và hãy thắp lên ánh sáng Đại Bi cùng Bồ Đề tâm

Ngay lúc ấy ông bước vào hàng Đại thừa

Hãy liên tục quán chiếu lòng thương vô tận
Của chúng sinh sáu nẻo đã từng cưu mang ông
Nếu ông thương họ như mẹ mình kiếp này

Họ cũng sẽ thương ông như con họ vậy.

Shabkar Tsokdruk Rangdrol tự nói với bản thân trong một lần nhớ mẹ
Việt dịch: Nguyên Mai
Nguồn: When remembering my mother