CHIA SẺ

z4208794204481_b00ec8c595d6649049b46ad12c639947

z4208794201595_19719aea439fe8054bfc5b9e151967db

z4208794205161_84c9671fb6f6cac24b710c03dacf7612

z4208794221311_470110d0617ef8f0dc4debe1ad0c2293

Đức Karma Chagme Rinpoche
Việt dịch: Tâm Bảo Đàn – Chơn Pháp Nguyễn Hữu Hiệu (Bài Bồ Đề Tâm Nguyện)