CHIA SẺ

4

Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara (phiên âm từ tiếng Phạn, nghĩa là “ngôi sao” – do Ngài có năng lực dẫn dắt các hành giả trên con đường thực hành) là bậc Bồ tát được kính ngưỡng nhất bên cạnh Đức Quan Âm Tứ Thủ trong truyền thống Phật giáo tại dãy Himalaya. Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara còn được biết đến là Hóa thân của Trí tuệ hoàn hảo, Đức Phật của lòng từ bi và Mẹ của chư Phật. Pháp thực hành Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara được truyền trao trực tiếp từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng với giáo pháp Kim Cương thừa về Bản chất của tâm và thực hành Tantra. Sau đó pháp thực hành Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara này đã trở nên phổ biến tại Ấn Độ cũng như tại dãy Himalaya khi Đức Liên Hoa Sinh mang giáo pháp đến đây. Đức Liên Hoa Sinh đã trao truyền nhiều giáo pháp liên quan đến thực hành Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara cho Dakini Yeshe Tsogyal và Đức vua Trisong Deutsen, người cũng là một Phật tử.

5

Trong thời đại hiện nay, thời đại mà khổ đau và tai họa dường như gia tăng ở mọi nơi, nhiều bậc Thầy dạy rằng Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara – hiện thân của từ bi và trí tuệ được coi là phù hợp với căn cơ chúng sinh bởi hạnh nguyện cứu độ tốc dũng và gần gũi với chúng sinh hơn cả. “Nếu đặt trọn niềm tin nơi Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara, chúng ta sẽ được Ngài hướng đạo theo sở nguyện và mọi chướng ngại sẽ được hóa giải”. Rất nhiều câu chuyện được các Phật tử truyền nhau về sự linh ứng gia trì của Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara khỏi những chướng ngại như tai nạn, bệnh tật, ma thuật, viên mãn tâm nguyện, …

Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara là Đức Phật đại diện cho công hạnh giác ngộ, bảo hộ khỏi những sợ hãi hiểm nguy và ban phước lành mỗi khi được thỉnh cầu. Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara bảo vệ khỏi 8 nạn:

  1. Sư tử (đại diện cho sự kiêu ngạo)
  2. Voi dữ (mê lầm và si mê)
  3. Lửa cháy (sân giận)
  4. Rắn độc (đố kỵ)
  5. Trộm cướp (quan kiến sai lầm)
  6. Tù ngục và nô lệ (nỗi thống khổ)
  7. Lũ lụt (tham lam và bám chấp)
  8. Những thế lực tâm linh xấu và quỷ dữ (tâm nghi ngờ mê muội)

14

Tôn tượng cổ Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara với miêu tả cứu độ 8 nạn – Ratnagiri, Orissa, Ấn Độ

Cũng bởi Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara là hiện thân của trí tuệ giác ngộ hết thảy chư Phật, nền tảng căn bản để loại trừ vô minh – căn nguyên của mọi khổ đau, Ngài được tôn xưng là mẹ của chư Phật. Khi thực hành pháp tu Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara, chúng ta sẽ đón nhận được tình yêu thương che chở vô bờ của một người mẹ đối với những đứa con của mình.

Drukpa Việt Nam

Trích: “Cầu nguyện 21 Lục Độ Mẫu” – Nghi quỹ tu trì Lục Độ Phật Mẫu