VĂN HÓA THỈNH PHÁP BẢO

VĂN HÓA THỈNH PHÁP BẢO

Văn hóa Thỉnh Pháp Bảo

Các bạn thiện hữu thương mến !  Cảm phiền các bạn giúp chúng tôi bằng cách không dùng từ “bán”, xin hãy dùng từ “Thỉnh”. Trên mỗi Pháp Bảo chúng tôi đã có đề mức...

Bài mới nhất

Hành hương về miền đất Phật

Trong khi nhiều tôn giáo truyền thống khuyến khích tín đồ lên đường hành hương, như Đức Phật Thích Ca là một bậc thầy vô thượng mà tất cả Phật tử hướng về quy y và những giáo huấn của Ngài chúng...

Nghệ thuật