CHIA SẺ

962872D7-15E6-4CE8-9DFE-1170E7B7C48F

Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni đã nêu ra 10 lợi ích của việc cúng dường ánh sáng trong Kinh Phạm Âm:

Trở thành ngọn đèn của pháp giới;

Có huệ nhãn thanh tịnh nhìn thấy các cảnh giới vô hình ngay trong thân người;

Thành tựu thiên nhãn thông;

Đạt được trí tuệ thấu suốt thiện pháp và bất thiện pháp;

Loại trừ tâm bám chấp vào sắc tướng;

Luôn sống trong ánh sáng trí tuệ;

Có được tái sinh trong thân người hay chư thiên;

Vui hưởng cuộc sống giàu sang phú quý;

Sớm được giải thoát;

Chóng đạt giác ngộ.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni