CHIA SẺ

70947610_2430052607108618_3337554459348697088_n (1)
Mẹ của chư Phật ba thời, hóa thân Yeshe Tsogyel danh tiếng đã tích tụ các nguồn trí đức lớn qua các đại kiếp, hữu hạn và vô hạn, tấm màn vô minh đã được xé toang, ngài tạo đợt sóng từ bi lớn này vì lợi ích chúng sinh.

Trong thời Bồ Tát Thường Tinh Tấn, khi còn là con gái của một thương gia, ta cùng với năm trăm cô gái khác đến nghe vị Bồ Tát này thuyết pháp. Được dẫn nhập giáo lý của Đức Phật, ta phát nguyện tối thượng không thoái chuyển sẽ đắc Phật Quả. Vào cuối kiếp đó, khi qua đời, ta trải qua nhiều Cõi Phật rồi mang sắc tướng như Nữ Thần Ganga Devi, và ở dưới chân Đức Phật, ta thọ nhận và soạn lời dạy của ngài. Trở về các cõi trời, ta được gọi là Nữ thần Sarasvati (3), phụng sự chúng sinh các cõi.

Lúc đó Hoàng Đế Tây Tạng Trisong Detsen vốn là một hóa thân của Bồ Tát Văn Thù, mời Đại sư Liên Hoa Sanh tới Tây Tạng để thành lập Phật Pháp ở xứ này. Đại sư là đấng vô sinh bất tử, vì ngài là Phật A Di Đà đến thế giới loài người. Đức Liên Hoa Sanh đến Tây Tạng, và sau khi Hoàng Đế hoàn thành lời nguyện xây dựng đại tu viện Samye Ling và vô số ngôi chùa lớn nhỏ khác ở các địa phương và vùng biên địa, ánh sáng Phật Pháp tỏa chiếu khắp nơi như mặt trời mọc.

Lúc đó Đức Liên Hoa Sanh tự nhủ: “Đã tới lúc Nữ Thần Saravasti phóng chiếu một hóa thân để ta có thể truyền bá giáo lý Mật Giáo ”. Tức khắc, như Thủy Tinh rơi vào khối mặt trời, Đức Liên Hoa Sanh trở về Orgyen (4), trụ xứ của tất cả hóa thân của ngài. Phát hiện sự vắng mặt của Đại Sư, các quan trong triều đình Tây Tạng loan tin đồn là ngài đã bị lưu đầy trới Turkhara, một xứ mạn rợ. Nhà vua thì nói rằng Đại Sư đã đi Senge Dzong Sum ở Bhutan để tọa thiền, còn dân chúng lại cho rằng ngài đã hòa giải Vua và Hoàng Hậu và đã trở về Ấn Độ. Thật ra, Đại Sư đang đi qua hàng trăm Cõi Phật sắc tướng, và ngài tiếp tục du hành trong thời gian bảy năm của cõi loài người. Cuối cùng, ngài tập hợp Vajra Dãkinĩ, Nữ Thần Sarasvati, Tara Bhrkuti, các Dãkinĩ của Bốn Gia Tộc, các Dãkinĩ của các Địa Điểm Năng Lực và nhiều Dãkinĩ khác, và khi chơi đùa với tất cả chúng ta trong hoan lạc, ngài khuyến khích chúng ta đạt hoan lạc tối thượng với bài hoan ca sau đây (5):

 

“HRI! Qua những tia sáng của sự tràn trề tối thượng

Từ “Chùy Kim Cương” của Guru, hoan lạc của ái dục

mà không tràn trề ái dục,

Vào “trời bí mật” của Dãkinĩ, ái dục tối thượng của

không ái dục,

Đây là lúc hưởng bí mật sâu xa của hoan lạc thuần túy”

Giữa tập hội các nữ thần, ta, Nữ Thần Saravasti đứng dậy đáp lời Đạo Sư:

 

“HO! Bồ Tát, Heruka, Thần Hoan Lạc!

Vũ công lớn, khi ngài múa chín nhịp điệu của sự sống,

Đâu đâu cũng cảm nhận niềm hoan lạc của “hoa sen

thiêng liêng”

Và trong cảnh trời “bhaga” bao la không phiền não;

Đây là lúc phóng chiếu một hóa thân vào thế gian

man rợ”.

Đại Sư thốt lên “SAMAYA HO! sự kết hợp đã được lập”.

Ta đáp: “SAMAYASTVAM! ngài là sự kết hợp”

Đại Sư thốt lên “SAMAYA HRI! sự kết hợp là tất cả”.

Ta đáp: “SAMAYA TISHTHA! kết hợp này vững chắc”

Đại Sư thốt lên “RAMO HAM! hãy để cho lửa cháy”.

Ta kết luận: “RAGAYAMI! chúng ta đang cháy với nhau”

 

Như vậy, chùy kim cương của Guru và hoa sen của Dãkinĩ đã kết hợp, và chúng ta nhập định trong hợp nhất (6). Năm Nữ Thần của Năm Gia Tộc Phật (Ngũ Trí Như Lai), Locana và các em gái, đều tôn thờ chúng ta. Các Heruka phối ngẫu của họ trục xuất ma quỷ. Các Bồ Tát ban phước, Takritas vĩ đại bảo hộ chúng ta khỏi mọi chướng ngại. Bốn Môn Thần bảo vệ vòng huyền bí không bị xâm phạm. Bốn Nữ Thần Kim Cương nhảy múa. Các Hộ Pháp, các Thần Phẫn Nộ mười phương, các Mamo Dãkinĩ thề bảo hộ giáo lý. Cùng lúc đó niềm hoan lạc lớn của hai người phối ngẫu huyền bí chúng ta làm cho các nguyên tố của các cõi thế gian mười phương rung chuyển liên tiếp. Lúc đó từ sự giao hợp của Guru và Dãkinĩ những tia sáng có hình chữ A màu đỏ được bao quanh bởi một vòng những nguyên âm màu trắng, và chữ BAM màu trắng được bao quanh bởi một vòng những phụ âm màu đỏ, phóng ra như sao băng về phía Tây Tạng, tới Seulung ở Drak.

Đến đây là chấm dứt chương thứ nhất mô tả việc Đức Bà Yeshe Tsogyel, khi phóng ra một hóa thân như thế nào khi biết đã đến lúc hóa độ chúng sinh.

SAMAYA GYA GYA GYA!

Khai Mật Tạng Taksham Samten Lingpa khám phá
Chuyển dịch Tạng ngữ:  Keith Dowman
Chuyển dịch Việt ngữ: Lục Thạch