CHIA SẺ

Đọc thêm tại DAO-CA-MILAREPA

~ Đạo Ca Milarepa – The Hundred Thousand Songs of Milarepa
Nguyên tác: Mila Grubum – Tác giả: Jetsun Milarepa
Dịch giả Anh ngữ: Garma C. C. Chang – Nhà xuất bản: Shambhala Publication, Inc.1977, USA
Dịch giả Việt ngữ: Đỗ Đình Đồng
Hiệu đính và trình bày: Vô Huệ Nguyên
Bìa sách: Vũ Nam Giao