ĐỌC THÊM

ĐỌC THÊM

Lời khuyên dạy của một ông lão từng trải

Kính lễ Đức Phật thuần tịnh, đấng đã từ bỏ những hạt giống của sự tái sinh luân chuyển không ngừng dứt xuất phát từ nghiệp lực và những cảm xúc phiền não, và...

Bốn nền tảng: Những tư tưởng xoay chuyển tâm hướng về Pháp

Khi chúng ta bắt đầu thực hành con đường của Đức Phật, điều rất cần thiết là phải xoay chuyển tâm ta hướng về Pháp. Điều này được hoàn thành bằng cách nương tựa...

Phát Bồ Đề Tâm

LGT: Ngài Kyabje Ling Rinpoche (1903-1983) là một trong hai vị Thầy giáo thọ cao cấp nhất của Đức Đạt Lai Lạt Ma 14th. Mới vừa 10 tuổi Ngài đã vào trường Phật học,...

Tràng hạt – Pháp khí tu tập trong Phật giáo

Tràng hạt khởi nguồn từ Ấn Độ và đã trở thành một vật quan trọng trong đời sống tín ngưỡng, văn hóa của tín đồ các tôn giáo và trong xã hội Ấn Độ...

Tướng mạo không bằng phẩm đức, phẩm đức không bằng độ lượng

Có câu rằng: “Lập công danh chẳng bằng tích âm đức”. Dựng lập tiếng thơm, theo đuổi địa vị cao sang chẳng bằng bồi đắp âm đức, người tích đức càng nhiều thì phúc...

Khổng Tử dạy 9 điểm dễ dàng nhìn ra quân tử và tiểu nhân

Trong “Luận ngữ”, Khổng Tử viết rằng “đức hạnh” là sự khác biệt lớn nhất giữa người quân tử và kẻ tiểu nhân. Từ xưa đến nay, trong giáo dục làm người thường dùng “quân tử”...

Ý nghĩa và sự mầu nhiệm của xá lợi

Theo sử thuyết cho chúng ta biết rằng, khi Đức Phật nhập diệt sau lễ trà tỳ, Ngài có rất nhiều xá lợi và tất cả xá lợi đó được tôn trí trong 8...

Pháp môn Tịnh độ theo Kim Cương thừa

Trong hoàn cảnh của chúng con hiện nay, căn cơ yếu kém và không được gần gũi các vị chân sư, chúng con có nên hướng tâm về một cõi tịnh độ không và...

Thuốc lá – Kẻ dẫn dắt người mù trên con đường lầm lạc

THUỐC LÁ ~ Kẻ dẫn dắt người mù trên con đường lầm lạc kết thúc trong một vực thẳm" -  Đức Dudjom Rinpoche  Việt ngữ:  Thanh Liên  Lời giới thiệu của Ngala Rig’dzin Dorje Các Lạt ma gốc của tôi,...

Bánh xe Pháp luân

Pháp luân, một trong những hình ảnh tượng trưng cho Phật giáo. Trước hết. Luân nghĩa là bánh xe, cái đĩa, hình tròn…và về sau được dùng để chỉ vật gì có hình dáng...

Bài mới nhất

Hành hương về miền đất Phật

Trong khi nhiều tôn giáo truyền thống khuyến khích tín đồ lên đường hành hương, như Đức Phật Thích Ca là một bậc thầy vô thượng mà tất cả Phật tử hướng về quy y và những giáo huấn của Ngài chúng...

Nghệ thuật