ĐỌC THÊM

ĐỌC THÊM

Những chuyện nhân quả: Tỳ Kheo Ni Pháp Thí Nữ

TỲ-KHEO NI PHÁP THÍ NỮ Đức Thế Tôn truyền giới bằng thư, Thọ trì viên mãn tỳ-kheo ni giới. Lúc đức Như Lai ở thành Xá-vệ, có hai vị đại thần của quốc vương Tát-ca, một...

Những chuyện nhân quả: Đã kết hôn

ĐÃ KẾT HÔN Xuất gia giáo hóa lang quân, Cùng chứng quả A-la-hán. Lúc đức Thế Tôn ở thành Vương-xá, có hai nhà buôn bán lớn có quan hệ với nhau hết sức mật thiết. Họ...

Những Chuyện Nhân Quả: Tỳ Kheo Ni Cam Tạng Ca

TỲ KHEO NI CAM-TẠNG-CA Năm trăm đời làm mẹ đức Như Lai, Giảng kinh đệ nhất trong ni chúng. Lúc đức Như Lai trú trong khu rừng tịch tĩnh bên ngoài thành Ốc-đạt-na, có một buổi sáng...

Những chuyện nhân quả: Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

AI CÒN MẸ XIN ĐỪNG LÀM MẸ KHÓC Nhẫn tâm bỏ đói giết mẫu thân, Quả báo ấy muôn đời phải chịu. Lúc đức Như Lai ở thành Xá-vệ, có người bà-la-môn kiếm sống bằng nghề...

Những chuyện nhân quả: Năm trăm mục đồng

NĂM TRĂM MỤC ĐỒNG Nô đùa chưởi mắng làm mục đồng, Nhờ nguyện lực đắc A-la-hán Lúc đức Như Lai ở thành Xá-vệ, quốc vương Tát-ca cung thỉnh đức Thế Tôn cùng chúng tỳ-kheo tại vườn...

Những chuyện nhân quả: Đồng tử Bào Hải

ĐỒNG TỬ BẢO HẢI Tu sửa cúng dường tháp Phật, Cảm được kho báu tràn đầy. Lúc đức Như Lai ở thành Vương-xá, trong thành có một vị phú ông rất giàu có, tài sản tương...

Chuyển hoá tâm: chuyển hoá qua tánh vị tha

CHƯƠNG 2: CHUYỂN HÓA QUA TÁNH VỊ THA   Các tính chất của Bồ Đề Tâm, ý hướng vị tha. Tám đoạn thơ dạy về cách Chuyển hóa Tâm của Geshe Langri Thangpa (coi phụ đính I) chỉ...

Chuyển hoá tâm: Căn bản của sự chuyển hoá

CHƯƠNG 1: CĂN BẢN CỦA SỰ CHUYỂN HÓA Ý nghĩa của từ ngữ chuyển hóa Từ ngữ Lo-Jong trong tiếng Tây Tạng có nghĩa đen là “huấn luyện tâm” hay “chuyển hóa tâm”, ngụ ý nói...

Đại Bảo Tháp Boudhanath và những điều huyền diệu

Nepal là một điểm đến, nơi tham quan hấp dẫn không chỉ dành riêng cho những người yêu thích du lịch, trải nghiệm và khám phá thiên nhiên hùng vỹ nơi đây, mà còn...

Lời khuyên cho các đệ tử

LỜI KHUYÊN CHO CÁC ĐỆ TỬ Từ Cam Lồ Trọng Yếu Của Ý Nghĩa Sâu Xa: Các Chỉ Dẫn Khẩu Truyền Và Lời Khuyên Thực Tiễn Được Ban Cho Những Môn Đồ May Mắn, Khai Thị...

Bài mới nhất

Những chuyện nhân quả: Quỷ đói loã hình

QUỶ ĐÓI LÕA HÌNH Vô cớ phỉ báng tăng ni, Chuyển sinh quỷ đói lõa hình. Lúc đức Như Lai ở thành Xá-vệ, có vị A-la-hán...