NGUYÊN THỦY

NGUYÊN THỦY

Đức Phật Và Phật Pháp: Tam Bảo Kinh

Phụ Bản 4 Tam Bảo Kinh (Ratana Sutta) 1. Bất luận ai tụ hội nơi đây, hoặc chúng sanh trên địa cầu hoặc chúng sanh ở cảnh Trời, ngưỡng mong tất cả đều an lành hạnh...

Đức Phật Và Phật Pháp: Kinh Hạng Cùng Đinh

Phụ Bản 3 Kinh Hạng Cùng Đinh (Vasala Sutta) Tôi có nghe như vầy: Vào một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa của Trưởng Giả Anathapindika (Cấp Cô Độc) trong khu rừng Jeta (Kỳ Viên). Sáng hôm nọ Đức Thế Tôn đắp y mang...

Đức Phật Và Phật Pháp: Kinh Suy Đồi

Phụ Bản 2 Kinh Suy Đồi (Parabhava Sutta)  Tôi có nghe như vầy: Vào một thời nọ Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana (Kỳ Viên), của Trưởng Giả Anathapindika (Cấp Cô Độc), gần thành Savatthi (Xá Vệ). Lúc bấy giờ, đêm về khuya, có một...

Đức Phật Và Phật Pháp: Hạnh Phúc Kinh

Phụ Bản 1 Hạnh Phúc Kinh (Mangala Sutta) Tôi có nghe như vầy: Vào một thời nọ Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana (Kỳ Viên) của Trưởng Giả Anathapindika (Cấp Cô Độc), gần thành Savatthi (Xá Vệ) . Lúc bấy giờ, đêm về...

Đức Phật Và Phật Pháp: Những Vấn Đề Của Kiếp Nhân Sinh

CHƯƠNG 44 Những vấn đề của kiếp nhân sinh Con người là ai? Từ đâu đến? Đi về đâu? Tại sao? Mục tiêu là gì? Đó là vài thắc mắc quan trọng thường làm bận tâm toàn thể nhân loại. Chúng ta hãy tuần tự nghiên cứu, khởi đầu...

Đức Phật Và Phật Pháp: Tám Pháp Thế Gian

CHƯƠNG 43 Tám Pháp Thế Gian (Atthalokadhamma) Thế gian chênh lệch nầy quả không hoàn toàn tươi đẹp như cánh hoa hồng. Nó cũng không tuyệt đối gai góc như cây hồng. Hoa hồng dịu dàng, đẹp đẽ, và mùi thơm ngào ngạt. Nhưng cái cây sanh ra nó thì mình...

Đức Phật Và Phật Pháp: Tứ Vô Lượng Tâm

CHƯƠNG 42 Tứ Vô Lượng Tâm "Được sanh trong cảnh người thật là hy hữu. Đời sống của chúng sanh quả là khốn khổ. Chớ để lỡ mất cơ hội nầy." Kinh Pháp Cú Con người là một chúng sanh huyền bí có nhiều tiềm năng phi thường. Có hai năng lực trái...

Đức Phật Và Phật Pháp: Ba La Mật

CHƯƠNG 41 Ba La Mật "Hãy tích cực hoạt động để tạo an lành cho kẻ khác." ~ Sutta Nipata Có mười đức tánh cao quý vượt hẳn thế tục gọi là Parami (Ba La Mật) , mà chư vị Bồ Tát đều thực hành tròn đủ để thành tựu Đạo...

Đức Phật Và Phật Pháp: Lý Tưởng Của Bồ Tát Hay Bồ Tát Đạo

CHƯƠNG 40 Lý tưởng của Bồ Tát, hay Bồ Tát Đạo "Tấm thân bằng thịt bằng máu mà tôi mang đây, Chỉ để làm cho thế gian được an lành và hữu phước."  ~ Sri Sanghabodhi Trong giáo lý của Đức Phật, có ba phương cách, hay ba con đường, để thành...

Đức Phật Và Phật Pháp: Phẩm Hạnh A La Hán

CHƯƠNG 39 Phẩm hạnh A La Hán "Dù ít tụng nhưng hành đúng giáo lý, diệt tham, sân, si, tri kiến chân chánh, tâm siêu thoát, không luyến ái, tại đây và về sau. Người ấy sẽ chứng nghiệm thành quả của đời sống phạm hạnh thiêng liêng." Kinh Pháp Cú Trong Tam Tạng...

Bài mới nhất

Những chuyện nhân quả: Quỷ đói loã hình

QUỶ ĐÓI LÕA HÌNH Vô cớ phỉ báng tăng ni, Chuyển sinh quỷ đói lõa hình. Lúc đức Như Lai ở thành Xá-vệ, có vị A-la-hán...