Cái chết

KIM CƯƠNG THỪA

KIM CƯƠNG THỪA

Bốn nền tảng: Những tư tưởng xoay chuyển tâm hướng về Pháp

Khi chúng ta bắt đầu thực hành con đường của Đức Phật, điều rất cần thiết là phải xoay chuyển tâm ta hướng về Pháp. Điều này được hoàn thành bằng cách nương tựa vào Bốn Tư tưởng là những nền tảng chung cho việc thực hành của ta. Tất...

Những Pháp khí của Đạo Phật – Sự hỗ trợ của nhận biết tâm...

Buổi nói chuyện về Nghệ Thuật Buổi Tối của Tây Tạng tại Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Tinh Tế, Boston vào ngày 01 tháng 3 năm 1990. Tôi muốn nói một vài lời về ý...

Pháp thiền Đức Quán Thế Âm – Phần II

6 – LÀM THẾ NÀO TRÌ CHÚ LÚC SỬ DỤNG TRÀNG HẠT Chú là sự biểu hiện bằng âm thanh về tâm cảnh Giác Ngộ của ý thức. Phần lớn Chú ngữ là Phạn văn,...

Ý nghĩa và lợi lạc của cúng dường đèn

“Trong tất cả các phương pháp tích lũy công đức nhờ bố thí, cúng dường đèn bơ chỉ đứng ngay sau cúng dường Tsok.” ( Chagdud Tulku Rinpoche ) Cúng dường đèn bơ là cúng dường mãnh...

Tịnh hoá hàng ngày

Lama Zopa Rinpoche đã sáng tác một pháp tu Kim Cang Tát Đỏa ngắn, được ấn tống theo khổ sách bỏ túi. Nhờ vậy, bất cứ khi nào phạm giới, hay tạo ra bất...

Người máy sẽ không bao giờ chiến thắng con người

Trong một cuộc trò chuyện với các nhà khoa học Nga, Đức Dalai Lama nói rằng một số công nghệ hiện đại cho rằng họ có thể tạo ra trí tuệ nhân tạo, một...

Đời sống và sự thực hành hàng ngày của Phật tử phương Tây

MỤC LỤC 1- Có Những Khó Khăn Đặc Thù Cho Sự Thực Hành Của Người Phật Tử Ở Xã Hội Tây Phương Hiện Đại Hay Không? 2- Phật Giáo Thời Trang 3- Sống Một Đời Sống Tu Sĩ Trong Thế Giới Trần Gian 4- Sự Chuyển Hóa Cá Nhân 5- Cúng Dường Và Chí Nguyện 6- Hãy Thành Thật Và Thực Tế Với Chính Chúng Ta Về Chí...

Những Lợi Lạc Của Việc Tạo Lập Và Chiêm Bái Các Linh Vật

Giáo lý này được đưa ra để làm lời nói đầu cho tập sách mỏng về Phật Ngọc và Đại Bảo Tháp Từ bi Thế giới được xây dựng tại Bendigo, Úc châu, theo...

Đánh thức những năng lực vô biên bên trong của sự chữa lành

Thở một hay hai hơi thở sâu, buông xả tất cả căng thẳng lo nghĩ và hưởng thụ cảm giác buông lỏng trong thân và tâm bạn. Sau đó từ từ và bình thản đi qua những bài tập sau đây trong vòng một hay...

Pháp khí trong Đạo Phật và sự hộ trợ nhận biết Tâm linh

Tôi muốn nói một vài lời về ý nghĩa của nghệ thuật Phật giáo ở Tây Tạng. Như bạn đã biết, trong nghệ thuật Tây Tạng phần lớn những đồ tạo tác đều tượng...

Bài mới nhất

An lạc và tự tại trong đời sống thường nhật

Hạnh phúc mà chúng ta khát khao, niềm an vui mà ta nỗ lực vươn tới, những khổ đau mà ta cố tận trừ,...