KIM CƯƠNG THỪA

KIM CƯƠNG THỪA

Bốn nền tảng: Những tư tưởng xoay chuyển tâm hướng về Pháp

Khi chúng ta bắt đầu thực hành con đường của Đức Phật, điều rất cần thiết là phải xoay chuyển tâm ta hướng về Pháp. Điều này được hoàn thành bằng cách nương tựa vào Bốn Tư tưởng là những nền tảng chung cho việc thực hành của ta. Tất...

Chúng Tôi Gọi Ngài Là Kundun

Những người dân xứ Tây Tạng, giống như tôi, thương mến gọi Đức Đạt Lai Lạt Ma là "Kundun", có nghĩa là Sự Hiện Diện. Tuy nhiên, mỗi học giả lại diễn dịch chữ...

Đời sống và sự thực hành hàng ngày của Phật tử phương Tây

MỤC LỤC 1- Có Những Khó Khăn Đặc Thù Cho Sự Thực Hành Của Người Phật Tử Ở Xã Hội Tây Phương Hiện Đại Hay Không? 2- Phật Giáo Thời Trang 3- Sống Một Đời Sống Tu Sĩ Trong Thế Giới Trần Gian 4- Sự Chuyển Hóa Cá Nhân 5- Cúng Dường Và Chí Nguyện 6- Hãy Thành Thật Và Thực Tế Với Chính Chúng Ta Về Chí...

Huyền thoại Đại Bảo Tháp Bodha

Giới thiệu Huyền thoại Đại Bảo Tháp là một truyền thuyết Tây Tạng nói về những điều như luân hồi, tôn sùng, tai họa và tái sinh. Đây là một phương tiện của người Tây...

Cúng Dường Công Đức

Cúng dường công đức với Bồ Đề Tâm giống như nhỏ một giọt nước vào biển, chừng nào biển còn hiện hữu thì giọt nước vẫn còn hiện hữu. Cúng dường với Bồ Đề Tâm HÃY CÚNG DƯỜNG với lời cầu nguyện rằng, bằng việc nghe từng chữ của luận giảng...

Vì sao chân ngôn thường bắt đầu bằng chủng tử “OM”

Trong Đại thừa, chúng ta thường niệm bắt đầu bằng chữ "Nam mô" để thể hiện Tâm chí thành. Tâm chí thành được thể hiện qua cả thân, khẩu và ý. Thân đỉnh lễ...

Ý nghĩa và lợi lạc của cúng dường đèn

“Trong tất cả các phương pháp tích lũy công đức nhờ bố thí, cúng dường đèn bơ chỉ đứng ngay sau cúng dường Tsok.” ( Chagdud Tulku Rinpoche ) Cúng dường đèn bơ là cúng dường mãnh...

Mandala và Guru Yoga

Mục đích của việc cúng dường mạn-đà-la là xua tan sự bám chấp vào cái tôi và bất cứ kiểu thái độ quan niệm nào mà bám vào thứ gì đó như là của...

Pháp khí trong Đạo Phật và sự hộ trợ nhận biết Tâm linh

Tôi muốn nói một vài lời về ý nghĩa của nghệ thuật Phật giáo ở Tây Tạng. Như bạn đã biết, trong nghệ thuật Tây Tạng phần lớn những đồ tạo tác đều tượng...

Pháp thiền Đức Quán Thế Âm – Phần II

6 – LÀM THẾ NÀO TRÌ CHÚ LÚC SỬ DỤNG TRÀNG HẠT Chú là sự biểu hiện bằng âm thanh về tâm cảnh Giác Ngộ của ý thức. Phần lớn Chú ngữ là Phạn văn,...

Bài mới nhất

Bốn nền tảng: Những tư tưởng xoay chuyển tâm hướng về...

Khi chúng ta bắt đầu thực hành con đường của Đức Phật, điều rất cần thiết là phải xoay chuyển tâm ta hướng về Pháp. Điều này được hoàn thành bằng cách nương tựa vào Bốn Tư...