KIM CƯƠNG THỪA

KIM CƯƠNG THỪA

Hậu quả của mười hành vi bất thiện

Mỗi hành vi tiêu cực sinh ra bốn loại nghiệp quả: quả chín muồi trổ sinh, quả tương ứng với nhân đã gieo, quả trổ sinh nghiệp cảnh, và quả tăng trưởng liên tục.  2.1. Quả...

Làm sao để đến với Quy y

1. Tín Tâm  Quy y mở ra cánh cửa đi vào tất cả những giáo lý và phương pháp hành trì. Cũng như thế, chính tín tâm mở ra cánh cổng đưa ta đến với quy y....

Mở rộng Tâm với lòng Bi

Trong chương này tôi sẽ nói về lòng bi và sự thiền định về lòng bi. Nhưng trước khi đi vào lòng bi, tôi muốn nhắc đến đôi điều quan trọng, sẽ giúp chúng...

Năm mươi hai trường hợp nhân quả

Với chút ít do dự, tôi đưa ra những tường thuật này để chia sẻ với người đọc. Một vài người sẽ đọc với rất nhiều hoài nghi. Nhưng từ kinh nghiệm chân thực...

Pháp Tu Quán Tưởng Đức Phật Dược Sư

Phát Nguyện Mục đích của đời sống tôi là giải thoát hết thảy chúng sinh hữu tình ra khỏi mọi vấn đề và nhân tố tạo ra vấn đề, tất cả đều nằm trong tâm...

Bốn pháp của Gampopa

Xin hãy ban cho con sự gia trì để tâm con đi theo Pháp. Xin hãy ban cho con sự gia trì để thực hành Pháp của con trở thành con đường. Xin hãy ban cho...

Bài cầu nguyện hồi hướng cho mọi thiện hạnh

Phía trước, ở giữa biển mây phẩm vật cúng dường Đức Phổ Hiền, Nơi an trú của chư vị Lama, Yidam, Tam Bảo và Hộ Pháp Cùng các đấng hiền thánh đã thành tựu chân lý; Xin hoan hỷ nhận mây cúng dường các phẩm vật này, và ban cho con chân lý tối thượng. Con xin đảnh lễ và cúng...

100 vị Phật bản tôn an trú ở đâu trong cơ thể chúng ta

Các hóa thân chư Phật có hàng trăm, hàng nghìn, vô lượng vô biên không thể đếm xuể, bởi tâm có vô số xúc tình và khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên, khái quát...

Huyền Bí Thangka – Phần 1

Thangka: Tôn ảnh Đức Liên Hoa Sinh Trường tồn cùng dặm dài lịch sử Đến với miền đất chư thiên Tây Tạng, du khách có thể bắt gặp những bức thangka chuyên chở đa tầng ngữ...

Ai Là Thầy của con?

“Khi con có tâm chí thành, chí tín thì không quan trọng ai là Guru của con.” “Bổn sư bên ngoài chỉ là minh họa của tâm giác ngộ bên trong ta.” Hỏi: Con đã thọ pháp với nhiều...

Bài mới nhất

Tám thiên hướng không thích hợp khiến ta không có được...

Những người hết mực tham luyến vào những giao kết thế gian thường tình, vào tài sản, vào khoái lạc, con cái, thân quyến và v.v… Họ quá bận tâm trong...