KIM CƯƠNG THỪA

KIM CƯƠNG THỪA

Chuyển hoá tâm: Chuyển hoá nhờ Tuệ giác

CHƯƠNG III CHUYỂN HÓA NHỜ TUỆ GIÁC HIỂU BIẾT VỀ BẢN CHẤT CỦA ĐAU KHỔ Cùng với phương pháp gần gũi, thân mật với đối tượng để phát triển lòng từ bi, chúng ta có một phương...

Patrul Rinpoche được cầu hôn

Trên miền cao nguyên Golok phía Đông Tây Tạng, Patrul Rinpoche gặp một người đàn bà đang khóc lóc thảm thiết với ba đứa con nhỏ, trên đường đi Dzatschuka. Người giác ngộ phiêu bồng này hỏi thăm người đàn bà...

Tỉnh giấc khó khăn

Vào thế kỷ mười chín tại miền Đông Tây Tạng có một vị Lạt-ma cao cấp tên là Jamyang Khyentse Rinpoche. Nhiều đệ tử của ngài là các vị tái sinh của các dòng Lạt-ma và thường rất xuất sắc...

Ba điều ước

Ngày xưa có một nông dân nghèo tên là Dorje, hàng ngày phải vật lộn với miếng đất khô cằn, chịu bao nhiêu khổ nhọc mới có miếng bánh mì. Mỗi ngày Dorje đi làm về thì lại không...

Tên trộm hối cải

Patrul Rinpoche là người truyền đạo ở mọi nơi mà ngài đặt chân đến. Có lần ngài đến Zamthang và được một người đàn ông nghèo khổ tặng cho một móng ngựa bằng bạc vì quá cảm kích ngài. Người...

Chuyển hoá tâm: chuyển hoá qua tánh vị tha

CHƯƠNG 2: CHUYỂN HÓA QUA TÁNH VỊ THA   Các tính chất của Bồ Đề Tâm, ý hướng vị tha. Tám đoạn thơ dạy về cách Chuyển hóa Tâm của Geshe Langri Thangpa (coi phụ đính I) chỉ...

Chuyển hoá tâm: Căn bản của sự chuyển hoá

CHƯƠNG 1: CĂN BẢN CỦA SỰ CHUYỂN HÓA Ý nghĩa của từ ngữ chuyển hóa Từ ngữ Lo-Jong trong tiếng Tây Tạng có nghĩa đen là “huấn luyện tâm” hay “chuyển hóa tâm”, ngụ ý nói...

Bản tánh của Tâm

BẢN TÁNH CỦA TÂM  Thượng Tọa Robina Courtin phỏng vấn His Holiness Sakya Trizin tại Boston, tháng Sáu năm 2000 - Thanh Liên Việt dịch Đối với chúng con, khi nghe nói về việc chuyển hóatâm, điều này...

Cuộc đời của Đại thành tựu giả Milarepa

CUỘC ĐỜI CỦA ĐẠI THÀNH TỰU GIẢ MILAREPA (1040–1123) “Ở miền tây, trong rặng núi tuyết Lapchi, hiện thể siêu việt Shepa Dorje đã thành tựu trạng thái hợp nhất trong một đời người.” -- Jamgon Kongtrul Lodrö...

Ba người trên cây

Tu viện Katok được phương trượng tên là Dampa Deshek thành lập trong thế kỷ 12. Thời đó Dampa Deshek được xem là một vị đại sư nổi tiếng, nhiều người xa gần đều đến khi nghe tin đại sư giảng pháp và cử hành nghi lễ Mật tông.Trong các dịp...

Bài mới nhất

Những chuyện nhân quả: Quỷ đói loã hình

QUỶ ĐÓI LÕA HÌNH Vô cớ phỉ báng tăng ni, Chuyển sinh quỷ đói lõa hình. Lúc đức Như Lai ở thành Xá-vệ, có vị A-la-hán...