KIM CƯƠNG THỪA

KIM CƯƠNG THỪA

Phát tâm Bồ đề – Thấy tất cả chúng sinh đều là mẹ của...

Bước tu kế tiếp là luyện cho tâm thấy được tất cả chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình. Đây chính là bước đầu tiên trên đường tu phát Tâm Bồ Đề....

Giải thoát nhờ sự nghe trong Bardo – Bardo Pháp Tánh

Tối nay chúng ta sẽ thảo luận về Bardo Pháp tánh, sự tự-giải thoát nhờ cái thấy, nó tương tự như một đứa trẻ đang nghỉ ngơi trong lòng mẹ. Các giáo lý về Bardo Pháp tánh đặc biệt liên quan tới sự phô diễn của giác tánh nội...

Giải thoát nhờ sự nghe trong Bardo – Sự xem xét lại về sáu...

Tôi muốn xem lại một cách vắn tắt sáu bardo. Bardo Đời Này là kinh nghiệm ta có từ khi sinh ra cho tới lúc chết. Đây là điều thật có đối với tất cả chúng sinh trong sáu cõi. Chúng sinh trong các cõi...

Lời dạy thiết yếu của các Đạo sư Kadampa

Lời Giới thiệu Truyền thống Kadampa của Phật giáo Tây Tạng xuất hiện trong thế kỷ mười một vô cùng tích cực và sáng tạo. Trường phái này do Đạo sư Ấn Độ Atisha (982-1054)...

Bài giảng 7 Điểm Luyện Tâm của Choden Rinpoche

Kiếp người là điều vô cùng quý giá và khó gặp. Không những vậy, Phật pháp cũng lại là một điều vô cùng quý giá và khó gặp. Quý vị không những ngày hôm...

Phát tâm Bồ đề – Nhược điểm của tâm vị kỷ

Nguồn gốc phương pháp quán nhược điểm của Tâm Vị Kỷ nằm trong các bộ kinh luận như Nhập Bồ Tát Hạnh của ngài Tịch Thiên và Cúng Dường Đạo Sư . Dưới đây...

Phát tâm Bồ đề – Lợi điểm của tâm vị tha

Bước tu tiếp theo là quán về lợi điểm của Tâm Vị Tha, biết lo lắng quan tâm cho người khác. Điểm này được ngài Tịch Thiên nói rõ trong Nhập Bồ Tát Hạnh,...

Thiền Định Tịnh Hóa – Kim Cương Tát Đỏa

NHƯ MÔT CHÚC THƯ MÔT GIẢI PHÁP CHO MỌI VẤN ĐỀ CUÔC SỐNG Không một quan trọng nào lớn và quan trọng hơn, Ngoài việc Thiền Định Vajrasattva và thực hành trì tụng. Quan trọng cho chính ai...

Điều Kỳ Diệu Của Lễ Lạy

I. Tại sao chúng ta Lễ lạy? 1. Sự Tịnh hóa tánh Kiêu mạn Trước tiên, chúng ta nên biết tại sao ta lễ lạy. Ta không lễ lạy để được người khác yêu quý. Ta...

Vũ Điệu Dakini – Sự hiện thân của Tsogyal

Mẹ của chư Phật ba thời, hóa thân Yeshe Tsogyel danh tiếng đã tích tụ các nguồn trí đức lớn qua các đại kiếp, hữu hạn và vô hạn, tấm màn vô minh...

Bài mới nhất

Đức Tara Là Một Nhân Vật Lịch Sử

Đức Tara là một nhân vật  lịch sử Vô số kiếp trong một cảnh giới khác, có một công chúa tên là Yeshe Dawa. Nhờ...