KIM CƯƠNG THỪA

KIM CƯƠNG THỪA

Mười Hành Vi Bất Thiện Nên Tránh – Phần 5 Gieo Mối Bất Hoà

Việc gieo mối bất hoà có thể công khai hay bí mật. Gieo mối bất hoà công khai. Đây là một chiến lược thường dùng của những người nắm quyền. Điều này bao gồm việc tạo ra mối bất hòa giữa hai người cùng hiện diện bằng...

Mười Hành Vi Bất Thiện Nên Tránh – Phần 4 Nói Dối

Nói dối có ba loại: nói dối thông thường, nói dối nghiêm trọng và những lời giả dối của lạt ma giả mạo. Những lời nói dối thông thường. Đó là bất kỳ những lời phát biểu không chân thật nào, được nói ra với ý định lừa gạt người khác. Những lời nói dối nghiêm trọng....

Thi kệ xưng tán Bồ đề tâm – Bao la như bầu trời, thẳm...

Ai có thể đo được bầu trời bằng một cái thước?Ai có thể đong được đại dương với một cái ly?Ai có thể phân tích được sự vận hành của nghiệp đến từ tâm?Ai có...

Khai thị của Đức Karmapa đời thứ 17 về mối quan hệ giữa đạo...

Khi đức Milarepa theo ngài Marpa tu tập thì trong lúc đầu, ngài Marpa chẳng ban cho đức Milarepa cái gì cả ngoại trừ sự khó khăn. Trong suốt một thời gian dài, ngài Marpa chẳng...

Sự khác biệt giữa lòng yêu thương và lòng lưu luyến

Giống như nước muối, những gì giúp bạn cảm thấy hài lòng sẽ làm gia tăng lòng lưu luyến trong bạn bất luận bạn vận dụng chúng nhiều hay ít. Bài luyện tập về lòng...

Mười Hành Vi Bất Thiện Nên Tránh – Phần 3 Tà Dâm

Những quy luật sau đây là dành cho cư sĩ. Ở Tây Tạng, trong triều đại của vị Pháp Vươnng Songtsen Gampo, luật pháp được đặt nền tảng trên mười hành động tốt lành (thập thiện). Những quy luật này được thiết lập, bao gồm những luật lệ dành cho người...

Mười Hành Vi Bất Thiện Nên Tránh – Phần 2 Lấy Những Gì Không...

Việc lấy những gì không được cho gồm có ba loại: lấy bằng bạo lực, lấy bằng cách ăn trộm lén lút và lấy bằng thủ đoạn gian trá. Lấy bằng bạo lực. Cũng gọi là lấy bằng sự áp chế, có nghĩa...

Những thiện hạnh nên làm

Nói một cách tổng quát thì mười hành động tích cực hay thập thiện bao gồm việc sau khi đã hiểu rõ những hậu quả tai hại của ác hạnh, ta hứa nguyện là...

Tính chất hoàn toàn quyết định của các hành vi tạo nghiệp

Trong sự muôn màu muôn vẻ không thể nghĩ bàn, những niềm vui và nỗi khổ mà mỗi chúng sinh phải kinh qua – từ những cõi giới cao nhất xuống tới địa ngục...

Mười Hành Vi Bất Thiện Nên Tránh – Phần 1 Sát Sinh

Sát sinh có nghĩa là cố ý làm bất cứ điều gì để kết thúc sinh mạng của một chúng sinh khác, dù là người, súc vật hoặc bất kỳ sinh linh nào khác. Người lính giết kẻ địch trong chiến trận là một ví dụ...

Bài mới nhất

Đức Phật và Phật Pháp – Con đường Niết bàn (II)

"Một con đường để thành đạt lợi ích thế gian, Một con đường khác dẫn đến Niết Bàn"  Kinh Pháp Cú. Tâm Định (Samadhi) Đã vững vàng trên nền tảng Giới luật, hành giả bước vào con đường cao thượng hơn - hành...