KIM CƯƠNG THỪA

KIM CƯƠNG THỪA

Sự vô thường của vũ trụ bên ngoài nơi có chúng sinh đang sinh...

Nhìn tam giới này như ảo ảnh phù du,  Ngài bỏ lại sau lưng những mối quan tâm thế tục,  như bãi nước bọt trong bụi đất.  Chấp nhận mọi gian khó, Ngài theo chân chư Đạo Sư đời quá khứ.  Đạo Sư Vô Song, con đảnh lễ dưới chân...

Sự vô thường của những người có địa vị và thế lực

Có những vị Trời và những vị tu luyện trường sinh risi, uy nghi và lừng lẫy tuyệt đỉnh; họ có thể sống lâu cả một đại kiếp. Nhưng ngay cả những vị này cũng không thể thoát khỏi cái chết. Những vị cai...

Một trăm lời khuyên dạy – Lời thứ tám

Gia đình và bạn hữu không thực hơn một màn ảo thuật; Dân chúng Tingri, khi yêu mến họ, chớ tự cột trói mình. Chỉ cần nhìn thấy bạn hữu và gia đình của...

Một trăm lời khuyên dạy – Lời thứ bảy

Thân thể này chỉ là một chiếc túi chứa nhiều chất dơ bẩn; Dân chúng Tingri, đừng nuông chiều và chải chuốt nó như thế. Một phụ nữ xinh đẹp có thể nghĩ: “Có lẽ...

Không có điều bất thiện nào không thể tịnh hóa hoàn toàn

Ngay giây phút mặt trời mọc lên, bóng đêm tự động biến mất, tương tự như vậy, khi ánh sáng trí huệ xuất hiện trong tâm bạn thì tự nhiên bóng tối vô minh sẽ biến mất. Bất cứ khi nào bạn thất vọng, lo lắng, sợ sệt thì...

Không còn chọn lựa nào khác ngoài việc thực hành Pháp

Đức Đạt Lai Lạt Ma thường khuyên rằng phương cách tốt đẹp nhất để sống cuộc đời mình là sống ở một nơi biệt lập cô tịch, từ bỏ cuộc đời này và tám...

Tịnh hóa mê lầm thành tánh giác nguyên sơ

Tiếp theo là sự tịnh hóa mê lầm thành tánh giác nguyên sơ. Trong hai giai đoạn của việc này, cái trước là tạm thời, cái sau là tối hậu. Điều này liên hệ...

Hậu quả của mười hành vi bất thiện

Mỗi hành vi tiêu cực sinh ra bốn loại nghiệp quả: quả chín muồi trổ sinh, quả tương ứng với nhân đã gieo, quả trổ sinh nghiệp cảnh, và quả tăng trưởng liên tục. 2.1. Quả...

Tám thiên hướng không thích hợp khiến ta không có được tự do để...

Những người hết mực tham luyến vào những giao kết thế gian thường tình, vào tài sản, vào khoái lạc, con cái, thân quyến và v.v… Họ quá bận tâm trong những nỗ lực đầy căng thẳng gây ra bởi những điều này tới nỗi...

Tám hoàn cảnh xâm hại khiến ta không có được tự do để tu...

Có những người mà ngũ độc trong họ thường nổi lên hết sức mạnh mẽ – đó là những cảm xúc tiêu cực như căm ghét kẻ thù, si mê bạn bè và những người thân thuộc và v.v.. Đôi khi họ cũng mong ước rằng họ có thể thực...

Bài mới nhất

Nguyện cầu để làm nguôi cơn sợ hãi vì bệnh dịch

Nguyện tất cả những tật bệnh quấy rầy tâm thức của chúng sanh, Và những thứ do kết quả từ nghiệp chướng và những điều kiện tạm thời, Chẳng hạn như những tổn hại do quỷ thần,...