TAM THỪA PHẬT GIÁO

TAM THỪA PHẬT GIÁO

Lời dạy thiết yếu của các Đạo sư Kadampa

Lời Giới thiệu Truyền thống Kadampa của Phật giáo Tây Tạng xuất hiện trong thế kỷ mười một vô cùng tích cực và sáng tạo. Trường phái này do Đạo sư Ấn Độ Atisha (982-1054)...

Bài giảng 7 Điểm Luyện Tâm của Choden Rinpoche

Kiếp người là điều vô cùng quý giá và khó gặp. Không những vậy, Phật pháp cũng lại là một điều vô cùng quý giá và khó gặp. Quý vị không những ngày hôm...

Phát tâm Bồ đề – Nhược điểm của tâm vị kỷ

Nguồn gốc phương pháp quán nhược điểm của Tâm Vị Kỷ nằm trong các bộ kinh luận như Nhập Bồ Tát Hạnh của ngài Tịch Thiên và Cúng Dường Đạo Sư . Dưới đây...

Phát tâm Bồ đề – Lợi điểm của tâm vị tha

Bước tu tiếp theo là quán về lợi điểm của Tâm Vị Tha, biết lo lắng quan tâm cho người khác. Điểm này được ngài Tịch Thiên nói rõ trong Nhập Bồ Tát Hạnh,...

Thiền Định Tịnh Hóa – Kim Cương Tát Đỏa

NHƯ MÔT CHÚC THƯ MÔT GIẢI PHÁP CHO MỌI VẤN ĐỀ CUÔC SỐNG Không một quan trọng nào lớn và quan trọng hơn, Ngoài việc Thiền Định Vajrasattva và thực hành trì tụng. Quan trọng cho chính ai...

Điều Kỳ Diệu Của Lễ Lạy

I. Tại sao chúng ta Lễ lạy? 1. Sự Tịnh hóa tánh Kiêu mạn Trước tiên, chúng ta nên biết tại sao ta lễ lạy. Ta không lễ lạy để được người khác yêu quý. Ta...

Vũ Điệu Dakini – Sự hiện thân của Tsogyal

Mẹ của chư Phật ba thời, hóa thân Yeshe Tsogyel danh tiếng đã tích tụ các nguồn trí đức lớn qua các đại kiếp, hữu hạn và vô hạn, tấm màn vô minh...

Vũ Điệu Dakini – Các điềm lành và sự ra đời

Vào thời vua Namri Songtsen, người kế vị cuối cùng của dòng hoàng gia kể từ vị vua đầu tiên của Tây Tạng là Nyatri Tsenpo, xứ Tây Tạng gồm bảy vương quốc độc...

Pháp tu Tây Tạng – Đường Đi của Phật (P6)

Pháp Tu Tây Tạng dành cho Phật Tử Nhập Môn Ðức Đat lai Lama XIV nói về kiến, tu và hạnh theo Phật Giáo Tây Tạng A.        Quán tâm bồ đề Một vị thầy Ấn Độ tên...

Pháp tu Tây Tạng – Khai mở trí giác (P5)

13 Pháp Tu Tây Tạng dành cho Phật Tử Nhập Môn Ðức Đat lai Lama XIV nói về kiến, tu và hạnh theo Phật Giáo Tây Tạng A.           Tâm nguyện Tâm nguyện cao nhất là tâm bồ đề:...

Bài mới nhất

Giải thoát nhờ sự nghe trong Bardo – Bardo Pháp Tánh

Tối nay chúng ta sẽ thảo luận về Bardo Pháp tánh, sự tự-giải thoát nhờ cái thấy, nó tương tự như một đứa trẻ đang nghỉ ngơi trong lòng mẹ. Các giáo...