TAM THỪA PHẬT GIÁO

TAM THỪA PHẬT GIÁO

Những chuyện nhân quả: Tỳ Kheo Ni Pháp Thí Nữ

TỲ-KHEO NI PHÁP THÍ NỮ Đức Thế Tôn truyền giới bằng thư, Thọ trì viên mãn tỳ-kheo ni giới. Lúc đức Như Lai ở thành Xá-vệ, có hai vị đại thần của quốc vương Tát-ca, một...

Những chuyện nhân quả: Đã kết hôn

ĐÃ KẾT HÔN Xuất gia giáo hóa lang quân, Cùng chứng quả A-la-hán. Lúc đức Thế Tôn ở thành Vương-xá, có hai nhà buôn bán lớn có quan hệ với nhau hết sức mật thiết. Họ...

Những Chuyện Nhân Quả: Tỳ Kheo Ni Cam Tạng Ca

TỲ KHEO NI CAM-TẠNG-CA Năm trăm đời làm mẹ đức Như Lai, Giảng kinh đệ nhất trong ni chúng. Lúc đức Như Lai trú trong khu rừng tịch tĩnh bên ngoài thành Ốc-đạt-na, có một buổi sáng...

Những chuyện nhân quả: Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

AI CÒN MẸ XIN ĐỪNG LÀM MẸ KHÓC Nhẫn tâm bỏ đói giết mẫu thân, Quả báo ấy muôn đời phải chịu. Lúc đức Như Lai ở thành Xá-vệ, có người bà-la-môn kiếm sống bằng nghề...

Những chuyện nhân quả: Năm trăm mục đồng

NĂM TRĂM MỤC ĐỒNG Nô đùa chưởi mắng làm mục đồng, Nhờ nguyện lực đắc A-la-hán Lúc đức Như Lai ở thành Xá-vệ, quốc vương Tát-ca cung thỉnh đức Thế Tôn cùng chúng tỳ-kheo tại vườn...

Những chuyện nhân quả: Đồng tử Bào Hải

ĐỒNG TỬ BẢO HẢI Tu sửa cúng dường tháp Phật, Cảm được kho báu tràn đầy. Lúc đức Như Lai ở thành Vương-xá, trong thành có một vị phú ông rất giàu có, tài sản tương...

Những chuyện nhân quả: Tỳ-kheo ni kim sắc

TỲ-KHEO NI KIM SẮC Cô gái xấu xí cúng dường tháp Phật Cảm được thân thể màu vàng ròng. Lúc đức Như Lai ở thành Vương-xá, có người phụ nữ gia đình nghèo sinh hạ một...

Chuyển hoá tâm: Phụ lục I Tám bài kệ chuyển tâm

CHƯƠNG V PHỤ LỤC I: TÁM BÀI KỆ CHUYỂN HÓA TÂM của Geshe Langri Thangpa Với quyết tâm thành tựu ước nguyện cao quý  Mang lợi lạc tới cho chúng sanh Quý giá hơn bảo châu như ýTôi xin...

Chuyển hoá Tâm: Tám bài kệ về chuyển hoá tâm

CHƯƠNG IV TÁM BÀI KỆ VỀ CHUYỂN HÓA TÂM Cho tới nay chúng ta đã nói về những điều căn bản có thể giúp ta chuyển hóa tâm, về sự cần thiết huân tập tâm thức....

Chuyển hoá tâm: Chuyển hoá nhờ Tuệ giác

CHƯƠNG III CHUYỂN HÓA NHỜ TUỆ GIÁC HIỂU BIẾT VỀ BẢN CHẤT CỦA ĐAU KHỔ Cùng với phương pháp gần gũi, thân mật với đối tượng để phát triển lòng từ bi, chúng ta có một phương...

Bài mới nhất

Những chuyện nhân quả: Quỷ đói loã hình

QUỶ ĐÓI LÕA HÌNH Vô cớ phỉ báng tăng ni, Chuyển sinh quỷ đói lõa hình. Lúc đức Như Lai ở thành Xá-vệ, có vị A-la-hán...