TAM THỪA PHẬT GIÁO

TAM THỪA PHẬT GIÁO

Mục đích của Thiền định

Tôi muốn nói vài lời giới thiệu về sự thực hành thiền. Rất nhiều người trên thế giới này, Đông phương cũng như Tây phương, thích thiền. Họ bị lôi cuốn vào sự thực...

100 vị Phật bản tôn an trú ở đâu trong cơ thể chúng ta

Các hóa thân chư Phật có hàng trăm, hàng nghìn, vô lượng vô biên không thể đếm xuể, bởi tâm có vô số xúc tình và khía cạnh khác nhau. Tuy nhiên, khái quát...

Năm mươi đoạn về sự Sùng kính với Thầy

Con xin đảnh lễ Ba-Ga-Van Vaj-ra-xat-va “Ba-ga-van “là một trong nhiều tính từ dùng chỉ người đã giác ngộ hay một vị Phật. Từ nguyên Tây Tạng là: “Chom-đen-đê “(Bcon-I-đăng-đát-xa ). “Chom “là chiến...

Chép Kinh nhằm nâng cao trí lực

Giữa lúc phong trào đam mê về bất kỳ thứ gì có thể làm tăng thêm trí lực đang thịnh hành khắp cả nước – hoặc ít nhất giúp cho tầng lớp cao niên...

Cúng dường và tịnh hóa

Theo truyền thống của Phật pháp, tu hành tâm thức là một tiến trình tiệm tiến. Chúng ta tịnh hóa chính mình bằng cách thoát khỏi những khuyết điểm lớn nhất của chúng ta...

Nghiệp, Hóa thân và Quy y

NGHIỆP Nghiệp một phần được biểu hiện qua quy luật nhân quả. Những gì chúng ta đang trải qua là kết quả của các nghiệp nhân do chính ta đã tạo trước kia. Mặc dù...

Năm mươi hai trường hợp nhân quả

Với chút ít do dự, tôi đưa ra những tường thuật này để chia sẻ với người đọc. Một vài người sẽ đọc với rất nhiều hoài nghi. Nhưng từ kinh nghiệm chân thực...

Phật Pháp Căn Bản và Kalachakra

Theo thông lệ, những buổi lễ quán đảnh thường được ban truyền trong vòng giới hạn cho một số đệ tử đã được tuyển chọn trước. Nhưng ngược lại, đại lễ Kalachakra rất khác...

Cách thức đúng đắn để thọ nhận một quán đảnh

Một đặc trưng của Phật Giáo Kim Cương Thừa là nghi thức bắt buộc tham dự việc phát nguyện, phụng sự và thực hành nghi qũy (tiếng Phạn là sadhana) theo một đức bản...

Thực hành bảy điều quán nguyện

Tối nay, tôi muốn giải thích trong một cung cách thực tiễn hơn về những sự chuẩn bị mà chúng ta thực hiện vào lúc bắt đầu cho mỗi chúng ta về những lớp...

Bài mới nhất

Quy y

Sanh tử, như chúng ta đã thấy, là không gì cả ngoài khổ đau, thế nên chúng ta cảm thấy quyết tâm giải thoát chúng ta khỏi nó. Tuy nhiên, để thực...