TAM THỪA PHẬT GIÁO

TAM THỪA PHẬT GIÁO

Con đường đến tự do vô thượng – Sự quy y

Được thúc đẩy bởi sự sợ hãi những đau khổ của sự tái sinh và những cảnh giới thấp của vòng sinh tử, một Phật tử là người nương tựa (quy y) vào Tam...

Tứ chúng hòa hợp

Có một câu thành ngữ rất hay như thế này: Như các tầng của một ngôi Bảo tháp, người sau hãy tiếp nhận những kinh nghiệm từ những người đi trước. Câu chuyện “Tứ...

Đức Phật Và Phật Pháp: Con Đường Hoằng Pháp

CHƯƠNG 12 Con Đường Hoằng Pháp "Như Lai đã thoát khỏi mọi trói buộc, dầu ở cảnh Trời hay cảnh người. Các con cũng vậy, hỡi các Tỳ Khưu, Đã vượt qua khỏi mọi thằng thúc". -- Mahavagga Con đường Hoằng...

Đức Phật Và Phật Pháp: Những Đại Thí Chủ Trong Hàng Vua Chúa

CHƯƠNG 11 Những Đại Thí Chủ trong hàng Vua Chúa "Quả thật là vũng lầy đầy cạm bẫy hiểm nghèo ẩn náu dưới mặt nước phẳng lặng hiền từ. Những lễ bái, vật cúng dường và yến tiệc của người...

Chất cam lồ huyền diệu – Lời khuyên một đệ tử

Namo! Pháp Vương Nhân từ của tất cả các bộ Phật,  Bản chất và hiện thân của mọi đối tượng quy y, Con kính lễ Đức Liên Hoa Sanh, vương miện tôn quý của con! Nếu ta chỉ...

Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hành Pháp

Đức Đạt Lai Lạt Ma thường khuyên rằng phương cách tốt đẹp nhất để sống cuộc đời mình là sống ở một nơi biệt lập cô tịch, từ bỏ cuộc đời này và tám...

Đức Phật Và Phật Pháp: Những Người Chống Đối Và Những Vị Đại Thí...

CHƯƠNG 10 Những Người Chống Đối và Những Đại Thí Chủ "Cũng như tảng đá vững chắc không bị gió làm lay chuyển, bậc trí tuệ không xúc động trước những lời tán dương hay khiển trách." - Kinh Pháp Cú Đức...

Đức Phật Và Phật Pháp: Đức Phật Và Thân Quyến (II)

CHƯƠNG 09 Đức Phật và Thân Quyến (II) Đối với thân bằng quyến thuộc, Chân thật là tốt nhất. - Kinh Pháp Cú Đức Phật và Người Em Khác Mẹ Ba ngày sau khi Đức Phật trở về...

Hậu quả của mười hành vi bất thiện

Mỗi hành vi tiêu cực sinh ra bốn loại nghiệp quả: quả chín muồi trổ sinh, quả tương ứng với nhân đã gieo, quả trổ sinh nghiệp cảnh, và quả tăng trưởng liên tục. 2.1. Quả...

Noi gương chứng ngộ và công hạnh của vị Thầy

Khi bạn hoàn toàn thuần thục trong cách thức theo chân một vị Thầy, bạn phải giống như một con thiên nga lướt nhẹ nhàng trên mặt hồ tinh khiết, vui đùa trong nước...

Bài mới nhất

Vạn sự do tâm thông qua sự tạo nghiệp

Nghiệp có liên quan đến một sự lý giải sâu xa hơn về việc mọi sự, bao gồm cả bệnh tật, đều xuất phát...