TAM THỪA PHẬT GIÁO

TAM THỪA PHẬT GIÁO

Đức Phật Và Phật Pháp: Kinh Niệm Xứ

Phụ Bản 6 Kinh Niệm Xứ (Satipatthana Sutta)  Lời Mở Đầu Kinh Niệm Xứ, Satipattthana Sutta, là một bài kinh vô cùng quan trọng vì kinh này đề cập đến những đề mục hành thiền nhằm phát triển cả hai, tâm Vắng Lặng (Samatha) và trí...

Sự vô thường của vũ trụ bên ngoài nơi có chúng sinh đang sinh...

Nhìn tam giới này như ảo ảnh phù du,  Ngài bỏ lại sau lưng những mối quan tâm thế tục,  như bãi nước bọt trong bụi đất.  Chấp nhận mọi gian khó, Ngài theo chân chư Đạo Sư đời quá khứ.  Đạo Sư Vô Song, con đảnh lễ dưới chân...

Sự vô thường của những người có địa vị và thế lực

Có những vị Trời và những vị tu luyện trường sinh risi, uy nghi và lừng lẫy tuyệt đỉnh; họ có thể sống lâu cả một đại kiếp. Nhưng ngay cả những vị này cũng không thể thoát khỏi cái chết. Những vị cai...

Đức Phật Và Phật Pháp: Từ Bi Kinh

Phụ Bản 5 Từ Bi Kinh (Metta Sutta) 1. Người khôn khéo mưu tìm lợi ích cho mình và có ước nguyện thành đạt trạng thái Vắng Lặng nên có hành động (như thế này): Người...

Đức Phật Và Phật Pháp: Tam Bảo Kinh

Phụ Bản 4 Tam Bảo Kinh (Ratana Sutta) 1. Bất luận ai tụ hội nơi đây, hoặc chúng sanh trên địa cầu hoặc chúng sanh ở cảnh Trời, ngưỡng mong tất cả đều an lành hạnh...

Một trăm lời khuyên dạy – Lời thứ tám

Gia đình và bạn hữu không thực hơn một màn ảo thuật; Dân chúng Tingri, khi yêu mến họ, chớ tự cột trói mình. Chỉ cần nhìn thấy bạn hữu và gia đình của...

Một trăm lời khuyên dạy – Lời thứ bảy

Thân thể này chỉ là một chiếc túi chứa nhiều chất dơ bẩn; Dân chúng Tingri, đừng nuông chiều và chải chuốt nó như thế. Một phụ nữ xinh đẹp có thể nghĩ: “Có lẽ...

Đức Phật Và Phật Pháp: Kinh Hạng Cùng Đinh

Phụ Bản 3 Kinh Hạng Cùng Đinh (Vasala Sutta) Tôi có nghe như vầy: Vào một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa của Trưởng Giả Anathapindika (Cấp Cô Độc) trong khu rừng Jeta (Kỳ Viên). Sáng hôm nọ Đức Thế Tôn đắp y mang...

Đức Phật Và Phật Pháp: Kinh Suy đồi

Phụ Bản 2 Kinh Suy Đồi (Parabhava Sutta)  Tôi có nghe như vầy: Vào một thời nọ Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana (Kỳ Viên), của Trưởng Giả Anathapindika (Cấp Cô Độc), gần thành Savatthi (Xá Vệ). Lúc bấy giờ, đêm về khuya, có một...

Không có điều bất thiện nào không thể tịnh hóa hoàn toàn

Ngay giây phút mặt trời mọc lên, bóng đêm tự động biến mất, tương tự như vậy, khi ánh sáng trí huệ xuất hiện trong tâm bạn thì tự nhiên bóng tối vô minh sẽ biến mất. Bất cứ khi nào bạn thất vọng, lo lắng, sợ sệt thì...

Bài mới nhất

Nguyện cầu để làm nguôi cơn sợ hãi vì bệnh dịch

Nguyện tất cả những tật bệnh quấy rầy tâm thức của chúng sanh, Và những thứ do kết quả từ nghiệp chướng và những điều kiện tạm thời, Chẳng hạn như những tổn hại do quỷ thần,...