VĂN HÓA THỈNH PHÁP BẢO

VĂN HÓA THỈNH PHÁP BẢO

Thời gian thỉnh Pháp Bảo

Thời gian thỉnh online từ 14h chiều đến 18h tối từ thứ 2 đến thứ 6 và chúng tôi sẽ chuyển tới các bạn trong thời gian sớm nhất. Các bạn có thể nhắn tin...

Bài mới nhất

Bốn nền tảng: Những tư tưởng xoay chuyển tâm hướng về...

Khi chúng ta bắt đầu thực hành con đường của Đức Phật, điều rất cần thiết là phải xoay chuyển tâm ta hướng về Pháp. Điều này được hoàn thành bằng cách nương tựa vào Bốn Tư...