VĂN HÓA THỈNH PHÁP BẢO

VĂN HÓA THỈNH PHÁP BẢO

Đôi lời chia sẻ Đề án Pháp Bảo Từ Thiện

Các bạn thiện hữu thương mến ! Với những hiểu biết giới hạn của bản thân, chúng tôi ý thức rằng Phật Pháp có thể đem đến cho mọi người một cách thức để giải...

Bài mới nhất

Quan điểm và hành động của Bồ tát

Ngọn Đèn Cho Con Đường: đoạn thứ mười tám Đã phát sinh nguyện vọng cho giác ngộ Tiếp tục nâng cao nó qua nổ lực phối hợp Hãy nhớ nó trong đời này và cũng trong...