Đạo sư Liên Hoa Sinh

Đạo sư Liên Hoa Sinh

Giáo Huấn Dikini: Tràng hoa phale của sự thực hành không lỗi

TRÀNG HOA PHA LÊ CỦA SỰ THỰC HÀNH KHÔNG LỖI NAMO GURU Khi vị Thầy vĩ đại Padmakara, một bậc mantradhara (chân ngôn trì) sở hữu truyền thống giáo lý đầy ân phước đã ẩn cư...

Giáo Huấn Dakini: Tu Tâm Theo Kim Cương Thừa

TU TÂM THEO KIM CƯƠNG THỪA Sự Tu Tâm Vô Thượng Trí Của Mât Thừa Những Giáo Huấn Về Thực Hành Một Bổn Tôn  Với Những Thuộc Tính NAMO GURU DHEVA DAKINI HUNG. Đạo sư vĩ đại Padmakara đã...

Giáo Huấn Dakini: Kim Cương Sư và Bổn Tôn Yidam

KIM CƯƠNG SƯ VÀ BỔN TÔN YIDAM Những lời chỉ dạy cho công chúa Tsogyal Những giáo huấn khẩu truyền về Kim Cương Thừa. Những câu hỏi và đáp về những tính cách của một vị Thầy Và làm sao thiền định về một Bổn Tôn Yidam. NAMO GURU Trước hết, Padmakara, Đại...

Giáo Huấn Dakini: Thực hành Pháp với sự chân thành

THỰC HÀNH PHÁP VỚI SỰ CHÂN THÀNH Đạo sư Padma nói: Nếu con muốn thực hành Pháp từ cốt lõi lòng con thì có một cách. Công chúa Tsogyal hỏi: Đó là cách gì? Đạo sư nói: Khi nhập mình vào sadhana, hãy thoát khỏi tham và sân. Khi con nghiên...

Cầu khẩn sức mạnh và lòng đại bi của Đức Padmasambhava

Hãy quán tưởng rằng bạn đang ngồi ở một nơi cao ráo như một đỉnh núi, nhìn vào bầu trời trong xanh bao la. Thưởng thức cái nhìn trong vài phút, an trú trong...

Giáo Huấn Dakini: Mười nền tảng của Kim Cương Thừa và những lời dạy...

MƯỜI NỀN TẢNG CỦA KIM CƯƠNG THỪA VÀ NHỮNG LỜI DẠY CHỌN LỌC KHÁC VÒNG CHỈ DẠY THẬM THÂM  QUA HỎI VÀ ĐÁP  NAMO GURU Đạo sư Padmakara sinh ra từ một bông sen, không nhiễm ô vì phải vào một thể xác. Ngài trải qua nhiều loại thực...

Giáo Huấn Dakini: Phát Bồ Đề Tâm Thực Tế

PHÁT BỒ ĐỀ TÂM THỰC TẾ Có hai phần. Phần đầu tiên dành cho người mới bắt đầu phát bồ đề tâm nguyện. Tận đáy lòng người đệ tử nên khơi dậy thái độ suy nghĩ chân thành: Để cứu giúp tất cả chúng sanh trong luân hồi thoát khỏi biển...

Giáo Huấn Dakini: Bồ Đề Tâm

BỒ ĐỀ TÂM NHỮNG LỜI DẠY VỀ  PHÁT BỒ ĐỀ TÂM NHƯ CON ĐƯỜNG Vị Thầy vĩ đại Padmakara là một lưu xuất của Đức Phật A Di Đà. Ngài đã tu hành trong vô số kinh điển Đại Thừa, Ngài thương yêu tất cả chúng sanh như người...

Giáo Huấn Dakini: Quy Y

QUY Y Đạo sư Padmakara cõi Uddiyana, Ngài xuất hiện như một hóa thân làm người. Công chúa Tsogyal xứ Kharchen hỏi Ngài rằng: Thưa Đạo sư, xin rủ lòng từ bi chỉ dạy cho chúng con nền tảng của mọi sự thực hành Pháp, phương cách để chấm...

Giáo Huấn Dakini: Những Giáo Lý Đi Lên Với Hạnh

NHỮNG GIÁO LÝ ĐI LÊN VỚI HẠNH Đạo sư Padmakara xuất hiện trong nhiều hình thức khác nhau với nhiều loại y phục. Trong cách thức vượt ngoài tuân thủ, Ngài tuân thủ mọi giới luật từ giới thanh văn cho đến các lời thệ Mật thừa của những bậc Vidyadhara. Ngài khẩu truyền chín...

Bài mới nhất

Những chuyện nhân quả: Quỷ đói loã hình

QUỶ ĐÓI LÕA HÌNH Vô cớ phỉ báng tăng ni, Chuyển sinh quỷ đói lõa hình. Lúc đức Như Lai ở thành Xá-vệ, có vị A-la-hán...