Đức Phật Sakyamuni

Đức Phật Sakyamuni

Đức Phật Và Phật Pháp: Con Đường Niết Bàn (II)

CHƯƠNG 36 Con đường Niết Bàn (II) "Một con đường để thành đạt lợi ích thế gian, Một con đường khác dẫn đến Niết Bàn"  Kinh Pháp Cú. Tâm Định (Samadhi) Đã vững vàng trên nền tảng Giới luật, hành giả bước vào con đường cao thượng hơn - hành thiền - để tiến đến tâm Định (samadhi), tức...

Đức Phật Và Phật Pháp: Con Đường Niết Bàn (I)

CHƯƠNG 35 Con đường Niết Bàn (I) "Con đường Trung Đạo này dẫn đến trạng thái vắng lặng, sự thành tựu, sự giác ngộ và Niết Bàn." Kinh Chuyển Pháp Luân. Con đường Niết Bàn là Trung Đạo (Majjhima Patipada) tránh xa hai cực đoan là lối sống khổ hạnh, làm giảm suy năng lực trí thức, và lối sống lợi...

Đức Phật Và Phật Pháp: Đặc Tánh Của Niết Bàn

CHƯƠNG 34 Đặc tánh của Niết Bàn "Niết bàn là gì, hỡi đạo hữu? Sự tận diệt tham, tận diệt sân, tận diệt si. Đó, nầy đạo hữu, gọi là Niết Bàn.'' Tạp A Hàm Đối nghịch với cảnh giới hữu tình của vòng luân hồi trong ấy...

Đức Phật Và Phật Pháp: Niết Bàn

CHƯƠNG 33 Niết Bàn "Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng"  Kinh Pháp Cú Dẫu người ta có thể viết đầy đủ và rõ ràng như thế nào, dầu người ta có dùng danh từ bóng bẩy đến đâu để cố gắng mô tả trạng thái vắng...

Đức Phật Và Phật Pháp: Nghiệp Báo Và Tái Sanh Với Người Phương Tây

CHƯƠNG 32 Nghiệp báo và Tái sanh với người phương Tây Thuyết Nghiệp Báo và Tái Sanh là căn bản của nền triết học Plato. Con người trải qua một "chu kỳ của sự cần thiết". Tội lỗi mà con người gây ra ở phần phân nửa đầu tiên của cuộc hành trình, con...

Đức Phật Và Phật Pháp: Nghiệp Chuyển Lên Và Nghiệp Chuyển Xuống

CHƯƠNG 31 Nghiệp chuyển lên và Nghiệp chuyển xuống "Chúng sanh lên cao hay xuống thấp là do nơi Nghiệp." Trung A Hàm Nghiệp lực có thể đưa xuống được không? Nói cách khác, người ta có thể tái sanh vào cảnh thú không? Câu trả lời của người Phật...

Đức Phật Và Phật Pháp: Trách Nhiệm Tinh Thần

CHƯƠNG 30 Trách nhiệm tinh thần "Chính ta làm cho ta ô nhiễm, Chính ta làm cho ta trong sạch."  Kinh Pháp Cú Có phải chính người hành động (tạo nghiệp) gặt quả trong kiếp tương lai? Nói một...

Đức Phật Và Phật Pháp: Cái Gì Đi Tái Sanh?

CHƯƠNG 29 Cái gì đi tái sanh? (Lý Vô Ngã) "Không là một, cũng không phải khác."  Thanh Tịnh Đạo Ngoài Danh và Sắc, phần tâm linh và phần vật chất, là hai thành phần cấu tạo chúng sanh,...

Đức Phật Và Phật Pháp: Hiện Tượng Sanh Tử

CHƯƠNG 28 Hiện tượng Tái Sanh "Đống xương tàn (của tất cả thể xác) của một người, Xuyên qua các kiếp sống nầy trong một chu kỳ, Có thể cao vọi như một ngọn núi - Bậc cao minh...

Đức Phật Và Phật Pháp: Những Cảnh Giới

CHƯƠNG 27 Những Cảnh Giới "Không thể đi đến mức cùng tận của thế gian". Tăng Nhứt A Hàm Theo Phật Giáo, quả địa cầu chỉ là một điểm nhỏ trong vũ trụ bao la, không phải là...

Bài mới nhất

Đức Phật Và Phật Pháp: Phẩm Hạnh A La Hán

CHƯƠNG 39 Phẩm hạnh A La Hán "Dù ít tụng nhưng hành đúng giáo lý, diệt tham, sân, si, tri kiến chân chánh, tâm siêu thoát, không luyến ái, tại đây và về sau. Người...