Đức Phật Sakyamuni

Đức Phật Sakyamuni

Đức Phật Và Phật Pháp: Vài Đặc Điểm Của Phật Giáo

CHƯƠNG 16 Vài đặc điểm của Phật Giáo " Giáo pháp mà Đức thế tôn khéo giảng dạy và được truyền bá đầy đủ là để tự chứng ngộ, là Giáo Pháp cóhiệu năng tức khắc,...

Đức Phật Và Phật Pháp: Phật Giáo Là Gì?

Phần II Phật Pháp Không làm việc ác. Làm những việc thiện. Thanh lọc tâm. Đó là lời dạy của chư Phật. CHƯƠNG 15 Phật Giáo là gì? "Giáo Pháp mà Như Lai đã chứng ngộ qủa thật thâm diệu, khó nhận...

Đức Phật Và Phật Pháp: Đức Phật Nhật Đại Niết Bàn

CHƯƠNG 14 Đức Phật nhập Đại Niết Bàn "Mặt trời chiếu sáng ban ngày. Mặt trăng rạng tỏ ban đêm. Nhung giáp và gươm đao chói sáng nhà vua khi lâm trận. Lúc hành thiền, hào quang chư Phạm Thiên chiếu sáng. Nhưng ngày như đêm, Đức Phật rực rỡ sáng lòa trong vinh...

Đức Phật Và Phật Pháp: Đời Sống Hàng Ngày Của Đức Phật

CHƯƠNG 13 Đời sống hằng ngày của Đức Phật "Đức Thế Tôn đã tự giác. Ngài hoằng dương Giáo Pháp Để giác ngộ kẻ khác." - Majjhima Nikaya Đức Phật có thể được xem là vị giáo chủ hoạt động tích cực và nhiệt thành nhất trên thế gian. Ngài luôn luôn bận rộn với công việc đạo...

Đức Phật Và Phật Pháp: Con Đường Hoằng Pháp

CHƯƠNG 12 Con Đường Hoằng Pháp "Như Lai đã thoát khỏi mọi trói buộc, dầu ở cảnh Trời hay cảnh người. Các con cũng vậy, hỡi các Tỳ Khưu, Đã vượt qua khỏi mọi thằng thúc". -- Mahavagga Con đường Hoằng...

Đức Phật Và Phật Pháp: Những Đại Thí Chủ Trong Hàng Vua Chúa

CHƯƠNG 11 Những Đại Thí Chủ trong hàng Vua Chúa "Quả thật là vũng lầy đầy cạm bẫy hiểm nghèo ẩn náu dưới mặt nước phẳng lặng hiền từ. Những lễ bái, vật cúng dường và yến tiệc của người...

Đức Phật Và Phật Pháp: Những Người Chống Đối Và Những Vị Đại Thí...

CHƯƠNG 10 Những Người Chống Đối và Những Đại Thí Chủ "Cũng như tảng đá vững chắc không bị gió làm lay chuyển, bậc trí tuệ không xúc động trước những lời tán dương hay khiển trách." - Kinh Pháp Cú Đức...

Đức Phật Và Phật Pháp: Đức Phật Và Thân Quyến (II)

CHƯƠNG 09 Đức Phật và Thân Quyến (II) Đối với thân bằng quyến thuộc, Chân thật là tốt nhất. - Kinh Pháp Cú Đức Phật và Người Em Khác Mẹ Ba ngày sau khi Đức Phật trở về...

Đức Phật Và Phật Pháp: Đức Phật Và Thân Quyến (I)

CHƯƠNG 08 Đức Phật và Thân Quyến (I) "Phục vụ thân bằng quyến thuộc là một phước báu" -- Hạnh Phúc Kinh Vua Tịnh Phạn Muốn Gặp Đức Phật. Hay tin Đức Phật đang ngự tại thành Rajagaha (Vương Xá) và đang truyền bá Giáo Pháp, Vua Suddhodana (Tịnh Phạn) càng nóng...

Đức Phật Và Phật Pháp: Truyền Bá Giáo Pháp

CHƯƠNG 07 Truyền bá Giáo Pháp Hạnh phúc thay Chư Phật giáng sinh! Hạnh phúc thay Giáo Pháp cao minh! Hạnh phúc thay Tăng Già hòa hiệp! Hạnh phúc thay Tứ Chúng đồng tu! -- Kinh Pháp Cú. Cảm Hóa Yasa và Các Bạn Hữu Tại thành Benares có con một nhà triệu phú tên Yasa, trưởng thành trong khung...

Bài mới nhất

Đức Phật Và Phật Pháp: Nghiệp Báo

CHƯƠNG 18 Nghiệp Báo "Tất cả chúng sanh đều có cái nghiệp của mình."  Trung A Hàm Định luật nhân quả trong lĩnh vực tinh thần đạo đức là Nghiệp Báo, Kamma . Tái Sanh là hệ luận tự...