Đức Phật Sakyamuni

Đức Phật Sakyamuni

Bài mới nhất

Cách thức đúng đắn để thọ nhận một quán đảnh

Một đặc trưng của Phật Giáo Kim Cương Thừa là nghi thức bắt buộc tham dự việc phát nguyện, phụng sự và thực hành...