Thực hành kèm theo

Tứ Diệu Đế

EBOOKS

EBOOKS

Vô Ngã Vô ưu

Lời Tựa Đây là một quyển sách căn bản dành cho người muốn tìm hạnh phúc và sự bình an trong cuộc sống qua con đường tâm linh. Con đường Đạo của Đức Phật...

Thực hành kèm theo

Khi tôi còn trẻ, tôi đã trải qua những điều này và một vài trong số những vị thầy của tôi bắt tôi dành mười ngày cho từng quán chiếu. Giống như khi nó...

Kinh Vô Ngã Tướng

Lời nói đầu Bên trong cá nhân của mỗi người thế gian (puthujjana, người phàm tục, tại thế) những ô nhiễm (kilesa) như tham lam và luyến ái mau chóng sanh sôi nảy nở. Những...

Đạo Ca Milarepa

Đọc thêm tại DAO-CA-MILAREPA ~ Đạo Ca Milarepa - The Hundred Thousand Songs of Milarepa Nguyên tác: Mila Grubum - Tác giả: Jetsun Milarepa Dịch giả Anh ngữ: Garma C. C. Chang - Nhà xuất bản: Shambhala Publication, Inc.1977, USA Dịch giả...

Bài mới nhất

Vạn sự do tâm thông qua sự tạo nghiệp

Nghiệp có liên quan đến một sự lý giải sâu xa hơn về việc mọi sự, bao gồm cả bệnh tật, đều xuất phát...