Chưa được phân loại

Chưa được phân loại

Nghệ Thuật Kiến Trúc Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

Kiến trúc Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên là sự thể hiện hợp nhất của vũ trụ bên ngoài với Thân giác ngộ của Đức Phật. Đây là ngôi bảo tháp đầu tiên ở...

Ý Nghĩa 7 Thủ Ấn Quan Trọng Của Phật Giáo

Khi chiêm bái tranh hoặc tượng Phật tại các chùa hoặc tu viện, chúng ta thường thấy hình tượng của Đức Phật được khắc họa với các tư thế tay rất đặc biệt vừa...

Mười Thiện Hạnh Nên Làm

Nói một cách tổng quát thì mười hành động tích cực hay thập thiện bao gồm việc sau khi đã hiểu rõ những hậu quả tai hại của ác hạnh, ta hứa nguyện là...

Mọi Vấn Đề Đều Có Cách Giải Quyết

Tháng 9 năm 2011, Đức Đạt lai Lạt ma – vị lãnh tụ tinh thần 76 tuổi đang lưu vong của Tây Tạng – đưa ra tuyên bố về kế hoạch đầu thai của...

Nghệ thuật Tây Tạng

Giáo lý đạo Phật đã ảnh hưởng sâu sắc trên mười hai thế kỷ và dẫn dắt mọi phương diện của cuộc sống và văn hóa người Tây Tạng. Cuối cùng giới luật của...

Pháp tu Tây Tạng – Thực chất đường tu (P2)

Pháp Tu Tây Tạng dành cho Phật Tử Nhập Môn Ðức Đat lai Lama XIV nói về kiến, tu và hạnh theo Phật Giáo Tây Tạng A.        Nhị đế Giải thích về thế giới hiện tượng rồi,...

Pháp Tu Tây Tạng – Đặc điểm Phật giáo Tây Tạng

Pháp Tu Tây Tạng dành cho Phật Tử Nhập Môn Ðức Đạt Lai Lama XIV nói về kiến, tu và hạnh theo Phật Giáo Tây Tạng Ðặc điểm Phật giáo Tây Tạng Thông thường có hai lối...

Mọi Sự Tùy Thuộc Vào Động Lực Của Chúng Ta

Điều cực kỳ quan trọng là phải biết đâu là cách thức tốt nhất để dẫn dắt đời sống hàng ngày của ta. Điều này tuỳ thuộc vào việc ta thấu hiểu những gì...

Tất Cả Những Cảm Xúc Phiền Não Đều Do Chấp Thủ

Những bài thực hành như tích lũy công đức và sự tịnh hóa là những pháp tu chuẩn bị cho bài thực hành Mahamudra (Đại Thủ Ấn) và Dzogpa Chenpo (Đại Toàn thiện). Trong...

Ý nghĩa cúng dường Ganachakra của truyền thống Phật giáo vùng Himalaya

Trong thực hành Đạo Phật, từ bi là con đường dẫn đến giác ngộ, và phương tiện trên con đường này là sự thực hành các Ba la mật khác nhau. Đặc biệt đứng...

Bài mới nhất

Bảy Bảo Báu Mang Lại Năng Lượng Trì Giữ Quyền Lực

Bảy bảo báu (Thất bảo) của Thiên vương, vị vua cai quản vũ trụ bao gồm: Hoàng hậu báu, Tướng quân báu, Ngựa báu,...