Chưa được phân loại

Chưa được phân loại

Đức Phật Và Phật Pháp: Niết Bàn

CHƯƠNG 33 Niết Bàn "Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng"  Kinh Pháp Cú Dẫu người ta có thể viết đầy đủ và rõ ràng như thế nào, dầu người ta có dùng danh từ bóng bẩy đến đâu để cố gắng mô tả trạng thái vắng...

Đức Phật Và Phật Pháp: Nghiệp Là Gì?

CHƯƠNG 19 Nghiệp là gì? "Tác ý là Nghiệp"  Tăng Nhứt A Hàm Nghiệp (Kamma) Kamma, Nghiệp, theo đúng nghĩa của danh từ, là hành động, hay việc làm. Định nghĩa cùng tột của Nghiệp là Tác ý (cetana)....

Đức Phật Và Phật Pháp: Bốn Chân Lý Thâm Diệu, Hay Tứ Diệu Đế

CHƯƠNG 17 Bốn Chân Lý Thâm Diệu hay Tứ Diệu Đế "Ánh sáng phát sanh đến Như Lai, rọi rõ những việc trước kia chưa từng được nghe đến." -- Kinh Chuyển Pháp Luân Chân lý (Sacca) là cái gì thấy sự có. Danh...

Đức Phật Và Phật Pháp: Con Đường Hoằng Pháp

CHƯƠNG 12 Con Đường Hoằng Pháp "Như Lai đã thoát khỏi mọi trói buộc, dầu ở cảnh Trời hay cảnh người. Các con cũng vậy, hỡi các Tỳ Khưu, Đã vượt qua khỏi mọi thằng thúc". -- Mahavagga Con đường Hoằng...

Đức Phật Và Phật Pháp: Những Đại Thí Chủ Trong Hàng Vua Chúa

CHƯƠNG 11 Những Đại Thí Chủ trong hàng Vua Chúa "Quả thật là vũng lầy đầy cạm bẫy hiểm nghèo ẩn náu dưới mặt nước phẳng lặng hiền từ. Những lễ bái, vật cúng dường và yến tiệc của người...

Đức Phật Và Phật Pháp: Truyền Bá Giáo Pháp

CHƯƠNG 07 Truyền bá Giáo Pháp Hạnh phúc thay Chư Phật giáng sinh! Hạnh phúc thay Giáo Pháp cao minh! Hạnh phúc thay Tăng Già hòa hiệp! Hạnh phúc thay Tứ Chúng đồng tu! -- Kinh Pháp Cú. Cảm Hóa Yasa và Các Bạn Hữu Tại thành Benares có con một nhà triệu phú tên Yasa, trưởng thành trong khung...

Đức Phật Và Phật Pháp: Kinh Chuyển Pháp Luân – Bài Pháp Đầu Tiên

CHƯƠNG 06 Kinh Chuyển Pháp Luân - Bài Pháp Đầu Tiên Con đường cao thượng nhất là Bát Chánh Đạo. Chân lý cao thượng nhất là Tứ Đế. Không luyến ái là trạng thái tâm cao thượng nhất. Cao...

Nghệ thuật của người Tây Tạng

Giáo lý đạo Phật đã ảnh hưởng sâu sắc trên mười hai thế kỷ và dẫn dắt mọi phương diện của cuộc sống và văn hóa người Tây Tạng. Cuối cùng giới luật của...

Milarepa con người siêu việt – Đền tội

Bấy giờ tôi cần phải tìm những lễ vật để dâng lên Đạo sư tôi. Vì thế tôi bắt đầu làm một cuộc hành khất gấp rút. Và sau khi leo đèo, vượt suối và đi khắp vùng quê, tôi trở về mang theo nhiều...

Đại Nguyện Lực Của Đức Phật A Di Đà Đối Với Chúng Sinh

Ai cũng đều biết Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây phương Cực Lạc; chí tâm niệm hồng danh của Ngài sẽ giúp sinh vô lượng công đức và được vãng...

Bài mới nhất

Đại Bảo Tháp Boudhanath và những điều huyền diệu

Nepal là một điểm đến, nơi tham quan hấp dẫn không chỉ dành riêng cho những người yêu thích du lịch, trải nghiệm và...