Tác giả Đăng bởi admin

admin

64 BÀI VIẾT 0 BÌNH LUẬN

Bài mới nhất

Mandala và Guru Yoga

Mục đích của việc cúng dường mạn-đà-la là xua tan sự bám chấp vào cái tôi và bất cứ kiểu thái độ quan niệm...