BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Đức Phật Và Phật Pháp: Phẩm Hạnh A La Hán

CHƯƠNG 39 Phẩm hạnh A La Hán "Dù ít tụng nhưng hành đúng giáo lý, diệt tham, sân, si, tri kiến chân chánh, tâm siêu thoát, không luyến ái, tại đây và về sau. Người...

Đức Phật Và Phật Pháp: Con Đường Niết Bàn (III)

CHƯƠNG 38 Con Đường Niết Bàn (III) "Tất cả các pháp hữu vi  đều vô thường, Tất cả các pháp hữu vi đều đau khổ Tất cả các pháp, hữu vi và vô vi, đều vô ngã." Kinh Pháp Cú Tuệ...

Đức Phật Và Phật Pháp: Chướng Ngại Tinh Thần

CHƯƠNG 37 Chướng ngại Tinh thần (Năm Triền cái) "Có năm chướng ngại làm cản trở tâm. Do các chướng ngại này, tâm không mềm dẻo, không nhu thuận, không trong sáng, Không thể được phân tách dễ dàng, Cũng không được cấu tạo hoàn bị...

Không tin vào vô thường là một bất thiện nghiệp

Bởi trong quá khứ, chúng ta không dành nhiều thời giờ vào việc suy niệm về lẽ vô thường nên giờ đây, tận đáy...

Bài cầu nguyện hồi hướng cho mọi thiện hạnh

Phía trước, ở giữa biển mây phẩm vật cúng dường Đức Phổ Hiền, Nơi an trú của chư vị Lama, Yidam, Tam Bảo và Hộ Pháp Cùng các đấng hiền thánh đã thành tựu chân lý; Xin hoan hỷ nhận mây cúng...

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Điền email của bạn để cập nhật bài viêt mới
Họ tên
Email *

THỐNG KÊ TRUY CẬP