BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Những chuyện nhân quả: Quỷ đói loã hình

QUỶ ĐÓI LÕA HÌNH Vô cớ phỉ báng tăng ni, Chuyển sinh quỷ đói lõa hình. Lúc đức Như Lai ở thành Xá-vệ, có vị A-la-hán...

Những chuyện nhân quả: Cá Voi Lớn

CÁ VOI LỚN Lập mưu hiểm giết hại người, Đời đời thọ thân cá voi. Lúc đức Như Lai ở thành Xá-vệ, Đại A-la-hán Tôn giả...

Những chuyện nhân quả: Tỳ Kheo Ni Pháp Thí Nữ

TỲ-KHEO NI PHÁP THÍ NỮ Đức Thế Tôn truyền giới bằng thư, Thọ trì viên mãn tỳ-kheo ni giới. Lúc đức Như Lai ở thành Xá-vệ,...

Những chuyện nhân quả: Đã kết hôn

ĐÃ KẾT HÔN Xuất gia giáo hóa lang quân, Cùng chứng quả A-la-hán. Lúc đức Thế Tôn ở thành Vương-xá, có hai nhà buôn bán lớn...

Những Chuyện Nhân Quả: Tỳ Kheo Ni Cam Tạng Ca

TỲ KHEO NI CAM-TẠNG-CA Năm trăm đời làm mẹ đức Như Lai, Giảng kinh đệ nhất trong ni chúng. Lúc đức Như Lai trú trong khu rừng...

ĐĂNG KÝ NHẬN BÀI VIẾT MỚI

Điền email của bạn để cập nhật bài viêt mới
Họ tên
Email *

THỐNG KÊ TRUY CẬP